op


"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.


OGŁOSZENIE PRZETARGU >>>

OFERTA >>>

SPECYFIKACJA >>>

WZÓR UMOWY >>>

ZAŁĄCZNIK NR 1 >>>

ZAŁĄCZNIK NR 2 >>>


Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.12.2015

30.11.2015

Oferta

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Specyfikacja

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

19.12.2014

Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

28.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
SIWZ >>>
Oferta >>>
Załącznik-1 >>>
Załącznik-2 >>>
Wzór umowy >>>

18.12.2013

Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

11.12.2013

Oferta >>>

02.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
Umowa >>>
SIWZ >>>
Załącznik-1 >>>
Załącznik-2 >>>
 

05.07.2013

Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne”>>>>

01.07.2013

Protokół z otwarcia ofert >>>

17.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
Projekt pobierz plik w formacie "zip" >>>
Projekt aranżacji wnętrza pobierz plik w formacie "zip" >>>
przegląd aranżacji wnętrz w formie prezentacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ >>>
STWIOR >>>
Kosztorys ofertowy >>>

17.06.2013

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu >>>

31.05.2013

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne:

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
Projekt pobierz plik w formacie "zip" >>>
Projekt aranżacji wnętrza pobierz plik w formacie "zip" >>>
przegląd aranżacji wnętrz w formie prezentacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ >>>
STWIOR >>>

Kosztorys ofertowy >>>

27.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy >>>
Oferta >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ >>>
Wzór umowy >>>
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu >>>
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >>>

22.02.2013

Protokół z otwarcia ofert: Owoce i warzywa >>>

07.02.2013

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy >>>
Oferta >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ >>>
Wzór umowy >>>
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu >>>
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >>>

21.01.2013

Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

07.01.2013

Protokół z otwarcia ofert >>>

14.12.2012

Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie:

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy >>>
Oferta >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ >>>
Wzór umowy >>>
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu >>>
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia >>>

24.07.2012

Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

20.07.2012

Protokół z otwarcia ofert >>>

07.07.2012

Projekt budowlany modernizacji zaplecza kuchni w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie:

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ >>>
Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB >>>
Kosztorys ofertowy - ogólnobudowlany >>>
Kosztorys ofertowy - wentylacja >>>
Kosztorys ofertowy - sanitaria >>>
Kosztorys ofertowy - elektryka >>>
Opis, A3, A4 >>>

Protokół z otwarcia ofert >>>
Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

20.06.2012

Projekt budowlany modernizacji zaplecza kuchni w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie:

Ogłoszenie o zamówieniu >>>
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ 
>>>
Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB >>>
Kosztorys ofertowy - ogólnobudowlany >>>
Kosztorys ofertowy - wentylacja >>>
Kosztorys ofertowy - sanitaria >>>
Kosztorys ofertowy - elektryka >>>
Opis, A3, A4 >>>

23.05.2012

Budowa placów zabaw w ramach programu pn. Radosna Szkoła w Kościerzynie

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna pod adresem:
http://www.bip.koscierzyna.gda.pl/zamowienia-publiczne/406-zamowienia-publiczne-2012-r

20.04.2012

Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

05.04.2012

Wyjaśnienie >>>

Wyjaśnienie - tabela >>>

29.03.2012

Protokół z otwarcia ofert >>>

23.03.2012

Zmiana dotyczy poprawy błędu w edycji w punkcie 13.1 SIWZ  „DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W KOŚCIERZYNIE”
 
BYŁO:

13.1     Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące).

POPRAWIONO:

13.1     Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc).

15.03.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy komputerów >>>

SIWZ dostawy komputerów wraz z wyposażeniem >>>

08.02.2012

Ogłoszenie o wyniku przetargu >>>

27.01.2012

Protokół z otwarcia ofert >>>

13.01.2012

Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej, dedykowanej sieci elektrycznej i serwerowni w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie >>>

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2011

08.12.2011

Zapytanie cenowe >>>

08.10.2011

Ogłoszenie o wyniku przetargu>>>

30.09.2011

Sprostowanie dotyczące błędu w dokumentacji projektowej branży sanitarnej (zestawienie materiałów instalacji wodociągowej)>>>

21.09.2011

„Przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet >>>
 2. Kosztorysy ofertowe >>>
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót >>>
 5. Dokumentacja projektowa:
   - Instalacje elektryczne >>>
   - Instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna >>>
   - Instalacje sanitarne - wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania >>>
   - Przebudowa zespołu sanitarnego - część ogólnobudowlana >>>

19.09.2011

ZP unieważnienie BIP >>>

02.09.2011

„Przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet >>>
 2. Kosztorysy ofertowe >>>
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót >>>
 5. Dokumentacja projektowa:
   - Instalacje elektryczne >>>
   - Instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna >>>
   - Instalacje sanitarne - wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania >>>
   - Przebudowa zespołu sanitarnego - część ogólnobudowlana >>>

09.08.2011

ZP unieważnienie BIP >>>

22.07.2011

„Przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa pomieszczeń natrysków, szatni i toalet >>>
 2. Kosztorysy ofertowe >>>
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >>>
 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót >>>
 5. Dokumentacja projektowa:
   - Instalacje elektryczne >>>
   - Instalacje sanitarne - wentylacja mechaniczna >>>
   - Instalacje sanitarne - wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania >>>
   - Przebudowa zespołu sanitarnego - część ogólnobudowlana >>>
Dodatkowe menu
Z kalendarza
 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki