"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.ROK PRACY, ROK SUKCESÓW

    Już wakacje. Uczniowie po dziesięciu miesiącach nauki udali się na zasłużony odpoczynek. Czas na podsumowania. Rok 2015/2016 to rok intensywnej pracy, wielu wydarzeń i wielu sukcesów.
       Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można niewątpliwie uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty, jasełka, które mieszkańcy miasta mogli obejrzeć w kinie „Remus”, Marsz Przyjaźni i czerwcowy festyn. Ale odbył się też szkolny przegląd teatralny, Festiwal Nauki,  Dni Projektów, Dzień Dziecka na sportowo, liczne imprezy czytelnicze, apele rocznicowe, koncerty i wiele innych imprez, w które włączała się cała szkolna społeczność. Do tego trzeba dodać liczne wycieczki, różne projekty, np. projekt „Badacze każdej kropli”, realizujący zadania dotyczące oszczędzania wody czy zbiórkę elektrośmieci.  W tym roku zebrano 4 tony 328 kg elektroodpadów, co dało nam II miejsce w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod patronatem Inspektora Ochrony Środowiska „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY”. Zbiórkę elektrośmieci nasza szkoła zainicjowała w 2009 r. i jako jedyna w mieście zajmuje się tym do tej pory (łącznie zebrano już  65 ton 313 kg elektroodpadów).
        Aktywność uczniów na rzecz szkoły i  środowiska nie przeszkadza im w nauce. Wielu osiąga bardzo dobre wyniki. W gimnazjum 81 uczniów (21%), a w klasach IV-VI - 112 (41%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Aż 19 uczniów szkoły podstawowej i 10 uczniów gimnazjum może starać się o stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna, a o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego może ubiegać się łącznie 30 uczniów. 
Najlepszą absolwentką gimnazjum została Aleksandra Kujach, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (1. miejsce w województwie - FOTOGALERIA >>>), wielokrotnie nagradzana też w różnych konkursach wokalnych. Finalistami konkursów kuratoryjnych zostali Julia Brzozowska (Wojewódzki Konkurs z Geografii), Kamil Konk Tomasz Kaliński (Wojewódzki Konkurs Historyczny). 
Również uczniowie szkoły podstawowej odnieśli sukcesy w konkursach kuratoryjnych. Laura Orland uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkoły podstawowej, a finalistkami tego konkursu zostały Rozalia Szulc i Weronika Macierzanka. Uczeń kl. V – Marceli Greinke – brał udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Ponadto Laura Orland (kl.VI) i Izabela Flisikowska (kl.V) zajęły I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Podróże z książką”,  a drużyna gimnazjum (Aleksandra Karczerwska i Martyna Hromiak) miejsce II w swojej kategorii. 

Dodać do tego trzeba sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach matematycznych „Mat”, „Alfik” i „Kangur”,  konkursach regionalnych, artystycznych i w wielu zawodach sportowych. Szkoła zaangażowała się także w działania Klubu Szkół UNICEF, za co otrzymaliśmy podziękowanie.  Drużyna gimnazjum (Łukasz Karczewski, Michał Mielewczyk, Dominik Mączewski) zajęła V miejsce w finale wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów. 
O pracy szkoły świadczą też wyniki egzaminów zewnętrznych, w przypadku klas szóstych wszystkie powyżej średniej miasta (z matematyki i j.angielskiego najwyższe). Również gimnazjaliści osiągnęli dobre wyniki. Podobnie jak w latach  ubiegłych wyniki naszej szkoły są wyższe od średniej powiatu kościerskiego, województwa pomorskiego i kraju we wszystkich częściach egzaminu, z historii,  przedmiotów przyrodniczych i z języka angielskiego najwyższe w mieście, z matematyki i języka polskiego - drugi wynik (odpowiednio o 2% i o 0,5 punktu procentowego niższy od najwyższego wyniku).

Nie sposób w krótkiej notatce przekazać wszystkie informacje o pracy i wspólnych sukcesach uczniów oraz nauczycieli. Wiadomo jedno – to był dobry rok.

                                                                                        Oprac. Alicja Kosznik

 

                                                                                       

JESTEŚMY  EKO

Recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie:

·      4 200 kWh energii, co wystarczy na ogrzanie przeciętnego mieszkania przez okres pół roku

·         1 476 litrów ropy naftowej

·         26 500 litrów wody

·         17 drzew

·         od 2,3 m3 do 7 m3 miejsca na składowisku

Wyprodukowanie papieru z makulatury, zamiast z pulpy drzewnej, chroni 17 drzew przed wycięciem oraz ogranicza ilość:

·         zużycia energii: -75%

·         zanieczyszczeń powietrza: -75%

·         ścieków przemysłowych: -35%

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016 przekazali do recyklingu:

·         8 930 kg makulatury

·         126 kg opakowań aluminiowych

·         751 kg zużytych baterii

·         4 328 kg elektroodpadów

Od początku zbiórki nasza szkoła przekazała do recyklingu:

·         85 ton 181 kg makulatury (od 2003 r.)

·         2 tony 984 kg opakowań aluminiowych (od 2000 r.)

·         7 ton 558 kg zużytych baterii (od 2001 r.)

·         65 ton 313 kg elektroodpadów (od 2009 r.)

                             Oprac. Kazimiera Lidke


DOBRE  RADY  NA  ELEKTROODPADY

10 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się VIII FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2016”. Honorowym patronem konkursu był Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Cele konkursu to:

- wzrost świadomości mieszkańców naszego miasta i postępowanie prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko,

- propagowanie postawy proekologicznej poprzez działanie i przeżywanie działań proekologicznych w grupie rówieśniczej i środowisku lokalnym,

- zebranie jak największej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Komisja, oceniając prace uczestników, brała pod uwagę prezentację zespołu, diagnozę stanu bieżącego w naszym mieście, przygotowanie zbiórki, zbiórkę ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów, podsumowanie i przygotowanie raportu końcowego.

Uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 1 im. ks. dr. Bernarda Sychty z Kościerzyny – zespół EKO-WAY zajął w konkursie 2 miejsce. Nagrodzono szkołę i członków zespołu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorący udział w finale konkursu bezpłatnie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik.

Dziękujemy społeczności szkolnej i mieszkańcom miasta za czynne włączenie się w nasze działania. Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe i materialne.

Opiekunem zespołu jest p. Kazimiera Lidke. W czasie zbiórki i innych zadań konkursowych zespół wspierała p. Maria Werochowska.

FOTOGALERIA >>>

Zespół EKO-WAY

...

IDŹ SWOJĄ DROGĄ

24 czerwca o godz. 13.00 rozpoczęła się uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum.  Przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, goście. Dla większości trzecioklasistów było to trudne pożegnanie, ponieważ spędzili w naszej szkole 9 lat. Tu nie tylko zdobywali wiedzę i umiejętności, ale również uczestniczyli w wielu imprezach, wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych. Ten etap podsumowali w programie artystycznym zatytułowanym „Idź swoją drogą”.

Dyrektor Grażyna Nykiel gratulowała uczniom sukcesów w nauce, w konkursach, zawodach sportowych oraz dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym. Na dalszą wędrówkę ścieżkami edukacji i zbliżania się do dorosłości złożyła uczniom życzenia, aby odkrywali własne możliwości, zdolności i umiejętności, z pasją i konsekwentnie dążyli do realizacji swoich celów.

Najlepszą tegoroczną absolwentką gimnazjum jest Aleksandra Kujach, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Uczennica otrzymała  specjalną nagrodę, którą wręczyła jej pani Teresa Preis, przewodnicząca Rady Miasta. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe za wyniki w nauce odebrało 29 absolwentów, a kilkudziesięciu – nagrody za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

       To były ostatnie chwile w Gimnazjum nr 1. Czas ruszyć „swoją drogą”. Absolwentom życzymy, aby ich decyzje i życiowe wybory były mądre, trafne i rozważne. Mamy nadzieję, że będą chętnie i często wracali myślami do naszego gimnazjum, do chwil wspólnie tu przeżytych.

FOTOGALERIA >>>       

...

ZAKOŃCZENIE ROKU - CZAS NA WAKACJE

24 czerwca zakończył się rok szkolny 2015/2016. Po dziesięciu miesiącach pracy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Pogoda wyraźnie się dostosowała do szkolnego kalendarza – termometr wskazywał ponad 30 stopni. W ten upalny dzień uczniowie przyszli na uroczysty apel, aby odebrać świadectwa.

W swoim wystąpieniu dyrektor Grażyna Nykiel gratulowała uczniom dobrych wyników w nauce, osiągnięć w konkursach i zawodach sportowych, życzyła też udanego, bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Podziękowała także wszystkim pracownikom za całoroczną, dobrą pracę, a rodzicom – za współpracę i pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. Życzenia złożyli również przewodniczący Rady Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum – p. Karol Narloch i p. Andrzej Miszczak.

Dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej były dyplomy i nagrody za najlepsze wyniki w konkursach szkolnych, które odbyły się w ostatnich miesiącach roku, oraz za wysokie wyniki w nauce i w zawodach sportowych (ufundowane przez Radę Rodziców). Wierszem i piosenką swoich starszych o rok kolegów pożegnali uczniowie klasy IIc i IId. Udzielili im kilku cennych rad, aby podołali  obowiązkom w następnej klasie, a nauka sprawiała im przyjemność.   

W grupie uczniów klas IV – VI aż 112 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, w klasach I i II gimnazjum - 52, kilkudziesięciu – za osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych. W tej grupie była też Laura Orland, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkoły podstawowej oraz Rozalia Szulc i Weronika Macierzanka – finalistki tego konkursu, a także Tomasz Kaliński – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum. Ze szkołą podstawową pożegnało się 93 uczniów klas szóstych. Chociaż prawie wszyscy spotkają się we wrześniu w Gimnazjum nr 1, nie obyło się bez łez i wzruszenia. W programie artystycznym, wierszem, piosenką i tańcem,  podsumowali 6 lat nauki.

Do zobaczenia 1 września. Teraz czas pakować walizki.

FOTOGALERIA >>>

...

BĄDŹ  MĄDRY  PRZED  SZKODĄ

Bezpieczeństwo to temat, który pojawia się wielokrotnie na wszystkich poziomach edukacji.  Już najmłodsze dzieci poznają niebezpieczeństwa grożące na drodze i zapoznają się z podstawowymi przepisami ruchu drogowego, m.in. poprzez udział w projekcie Drogowy Rajd Edukacyjny AUTOCHODZIK, czyli zajęcia przygotowujące najmłodsze dzieci do samodzielności w ruchu drogowym (podsumowanie akcji odbyło się 21 czerwca w hali „Sokolnia” >>>FOTOGALERIA). Na lekcjach dowiadują się, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. Uczą się powiadamiać dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Poznają numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

W ramach tej tematyki w maju zostały zorganizowane dla uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej konkursy „Bądź mądry przed szkodą”. Zadania sprawdzały przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się na drodze i zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad bezpieczeństwa. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe.

Wyniki konkursów:

KLASY PIERWSZE (organizator Bożena Peplińska)

I  miejsce

Jessica Polak   

Ic

II miejsce

Maja Żynda   

Ib

III miejsce

Urszula Flisikowska   

Ia

Paweł Tomaczkowski   

Ic

 

KLASY DRUGIE (organizator Jolanta Klawikowska)

I

Nikodem Narloch

IId

II

Kornelia Dziemińska

IIb

III

Julia Graczyk

IIb

Izabella Binięda-Pastwa

IIa

 

KLASY TRZECIE (organizator Marcelina Łyczykowska)

I

Aleksander Wołoszyn

IIIc

II

Szymon Nosiński

IIIb

III

Konstancja Bystron

IIIc

Amelia Żołnowska

IIIc

                                              

        Oprac. Alicja Kosznik

FOTOGALERIA >>>

...

MISTRZ   ORTOGRAFII

            Na pewno i naprawdę, biurko i zbiórka, mażę (po tablicy) i marzę (o podróżach), lud i lód (na rzece) – uczniom, którzy brali udział w konkursach ortograficznych pisownia tych wyrazów nie sprawiłaby problemu.

         W maju i w czerwcu odbyły się na wszystkich poziomach konkursy ortograficzne, sprawdzające znajomość zasad pisowni i interpunkcji.

WYNIKI KONKURSÓW

KLASY DRUGIE [organizator Alicja Hołdys]

 

I

Jakub Sztąborowski

IIc

II

Nikola Kosznik

IIa

III

Eliza Rekowska

IId

 

KLASY TRZECIE [organizator Mirosława Chmielowiec]

 

I

Maksymilian Kołakowski

IIIc

II

Aleksander Wołoszyn

IIIc

III

Szymon Nosiński

IIIb

 

       W XIV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez ZSP nr 3 Maksymilian Kołakowski zajął pierwsze miejsce, a Aleksander Wołoszyn – miejsce drugie.

 

KLASY CZWARTE [organizator Hanna Szymkowiak]

 

I

Amelia Kroll

IVa

II

Weronika Szymkowiak

IVa

III

Julia Sondej

IVb

Laura Górniewicz

IVc

wyróżnienie

Marika Grulkowska

IVb

 

KLASY PIĄTE [organizator Agnieszka Ostrowska]

 

I

Izabela Flisikowska

Vb

II

Laura Kołakowska

Vb

III

Adriana Wera

Vc

 

KLASY SZÓSTE [organizator Anna Polak]

 

I

Kacper Aponowicz

VIc

II

Martyna Kuklińska

VId

III

Julia Białczak

VIb

 

GIMNAZJUM 

 

I

Julia Zimmermann

Id

II

Kamil Konk

IIIe

Katarzyna Wyszomierska

IIIc

III

Aleksandra Kujach

IIId

                                                                                                             

Oprac. Alicja Kosznik

...

Z  PRZYRODĄ  ZA  PAN  BRAT

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko to jeden z celów edukacji przyrodniczej. Uczniowie poznają świat natury nie tylko na lekcjach, ale również podczas licznych wycieczek, m.in. do lasu, parku czy gospodarstwa agroturystycznego. Zajęcia w terenie dają im wiele radości. Jednocześnie poznają świat przyrody, jego różnorodność, bogactwo i piękno, zdobywają umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu. Wyjazdy zachęcają uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, którą dzieci z klas I – III szkoły podstawowej mogły się pochwalić, biorąc udział w konkursach przyrodniczych Co w trawie piszczy? Stopień trudności zadań był dostosowany do wieku dzieci.

Skąd się bierze deszcz? Dlaczego nie ma niebieskich liści? Jak powstaje tęcza? – to pytania, na które na pewno odpowiedzą uczniowie klas pierwszych.

WYNIKI KONKURSÓW

KLASY PIERWSZE [organizator Julita Mączewska]

 

I

Urszula Flisikowska

Ia

II

Maja Sztąborowska

If

III

Maja Żynda

Ib

Antoni Norek

Ib

 

KLASY DRUGIE [organizator Bożena Peplińska]

 

I

Malwina Dargacz

IIb

II

Izabella Binięda-Pastwa

IIa

III

Jakub Sztąborowski

IIc

Marta Norek

IId

 

KLASY TRZECIE [organizator Ewa Lewandowska]

 

I

Aleksander Wołoszyn

IIIc

II

Maksymilian Kołakowski

IIIc

III

Adam Kraziński

IIIc

            Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.                                    

                Oprac. Alicja Kosznik

 

ZSP 1 SOKÓŁ WYGRYWA  PUCHAR XXX - LECIA ZSP 1

     

Z okazji obchodów w bieżącym roku szkolnym jubileuszu XXX – lecia Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie 14 czerwca odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Młodzików, w którym uczestniczyły następujące zespoły: MKS Sambor Tczew, UKS Conrad Gdańsk, Fundacja Akademia Sportu A. Siódmiaka, UKS Trops Kartuzy i gospodarz - ZSP 1 Sokół Kościerzyna. Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym". Doskonale spisali się chłopcy z ZSP 1 Sokół Kościerzyna. Pokonali wszystkie zespoły, zajmując pierwsze miejsce. Trenerką zespołu jest Ewa Kuźma.

   

Wynik meczów
1. ZSP I Sokół Kościerzyna  - UKS Trops Kartuzy  14-10
2. MKS Sambor Tczew - Fundacja Akademia Sportu Gdańsk  14-10
3. UKS Conrad Gdańsk   -  UKS Trops Kartuzy   10-24
4. ZSP I Sokół Kościerzyna-  Fundacja Akademia Sportu   17-9
5. MKS Sambor Tczew  - UKS Conrad Gdańsk   13-10
6. UKS Trops Kartuzy  -  Fundacja Akademia Sportu    16-13
7. ZSP I Sokół Kościerzyna - MKS Sambor Tczew   18-5
8. UKS Conrad  Gdańsk  -  Fundacja Akademia Sportu Gdańsk 14-9
9. UKS Trops Kartuzy  -  MKS Sambor Tczew   17-8
10. ZSP I Sokół Kościerzyna  -  UKS Conrad Gdańsk   17-12
Tabela wyników:

1 miejsce - ZSP 1 Sokół Kościerzyna    8 pkt
2 miejsce - UKS Trops Kartuzy             6 pkt
3 miejsce - MKS Sambor Tczew           4 pkt
4 miejsce - UKS Conrad Gdańsk           2 pkt
5 miejsce - Fundacja Akademia Sportu  0 pkt

Najlepszy strzelec turnieju: Dawid Reichel  29 bramek - ZSP 1 Sokół Kościerzyna
Najlepszy zawodnik turnieju: Krystian Czaja - UKS Trops Kartuzy
Najlepszy  bramkarz turnieju: Arkadiusz Hinca -  ZSP 1 Sokół Kościerzyna

Organizatorzy wyróżnili również innych zawodników z poszczególnych zespołów, przyznając nagrody: Szostek Kamil -- Akademia Sportu, Kacper Ciszewski - Conrad Gdańsk, Bartłomiej Mielewczyk - Trops Kartuzy, Jakub Litwiński - Sambor Tczew, Filip Woelke - ZSP I Sokół, Szymon Śliwa - ZSP I Sokół, Jakub Zgraja - ZSP I Sokół.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a pierwsze trzy zespoły udekorowano medalami. Cenne nagrody ufundowali: Spółdzielnia  Mieszkaniowa "Wspólny Dom", przedsiębiorcy – ABC Zdzisław Bonkowski, Sławomir Narloch,  Remigiusz Borzyszkowski, Radosław Brzoskowski,  Mirosław Reichel, dyrekcja ZSP I i KS Sokół Kościerzyna.

Skład zwycięskiego zespołu: Arkadiusz Hinca - bramkarz, Jakub Olszewski - bramkarz, Dawid Reichel - 29 bramek, Szymon Śliwa - 11 bramek, Filip Woelke - 11 bramek, Jakub Zgraja - 10 bramek, Jakub Mrozewski - 3 bramki, Jan Miszczak - 2 bramki, Grzegorz Lipski, Damian Żymierczykiewicz, Michał Bert.

Oprac. Janusz Kuźma

FOTOGALERIA >>>

...

KASZUBY – ŚWIATOWO I EGZOTYCZNIE

 

9 czerwca odbyła się wycieczka klas IIc i IIIb gimnazjum do Parku Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie koło Mirachowa oraz do Parku Edukacyjnego Zoo – Egzotyczne Kaszuby w Tuchlinie.

Uczniowie wraz z opiekunami i pod kierunkiem przewodnika oglądali wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski i świata, które zostały wykonane w skali 1:25. Statua Wolności, Sfinks, Big Ben, Krzywa Wieża w Pizie, twarze amerykańskich prezydentów wykute w skale czy Chrystus z Rio -  to tylko niektóre obiekty znajdujące się w tym parku. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Parku Gigantów, gdzie oglądali m.in. wielkie owady i ptaki, ogromne przedmioty, samolot, monster truck, krainę krasnali i wiele innych ciekawych przedmiotów wykonanych w powiększeniu.

Około godz. 12.00 gimnazjaliści pojechali do Parku Edukacyjnego w Tuchlinie. Przewodnik zapoznał ich z  atrakcjami tego miejsca. Obecność kilkudziesięciu egzotycznych gatunków zwierząt, m.in. papug, niesamowitych gadów, skorpionów czy pająków sprawiła wszystkim wielką frajdę. Uczniowie mogli nie tylko oglądać zwierzaki, ale również dowiedzieć się wielu ciekawostek na ich temat, a nawet dotknąć wybrane okazy i zrobić zdjęcie. Dużą atrakcją okazała jest także zagroda z królikami i świnkami morskimi, które można było pogłaskać i nakarmić, oraz wystawa akwarystyczna prezentująca bogactwo fauny i flory jezior Szwajcarii Kaszubskiej. Potem uczestnicy wyjazdu udali się do sali kinowej, gdzie obejrzeli film pt. „Sea Rex 3D. Podróż do prehistorycznego świata”. Pobyt w Tuchlinie zakończył się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

Wycieczka była bardzo udana, dopisała też pogoda. Wyjazd zintegrował zespoły klasowe i wzbogacił wiedzę ogólną uczniów. Opiekunami wycieczki byli Beata Każyszka i Rafał Tybora.


FOTOGALERIA >>>

..

Oprac. Rafał Tybora

                                                                                                 

MARSZ  PRZYJAŹNI

8 czerwca zorganizowano w naszym gimnazjum  obchody Ogólnopolskiego Dnia Szkoły Bez Przemocy. W poszczególnych klasach  odbyły się  zajęcia  na temat przemocy rówieśniczej, a potem uczniowie wzięli udział w Marszu Przyjaźni - przeszli barwnym korowodem ulicami: Skłodowskiej, Zmartwychwstańców, Wybickiego, Szopińskiego, Gdańską, Rynek, Długą, Rzemieślniczą oraz Staszica.

„Barwy kolorowe niesie wiatr – my ze zgodą za pan brat” , „Przemoc zwalczajmy – w piłkę zagrajmy”, „Buduj więź – wyręcz pięść”,  „Przemoc nigdy nie popłaca – przeciw tobie się obraca”, „Stop przemocy – start pomocy”, „Kochaj – nie bij”, „Przemocy mniej -  ludziom lżej”, „Mamy wiele mocy bez agresji i przemocy”, „Nikt nie jest winny, że jest inny”, „Nie daj się ponieść przemocy – to dotyczy dnia i nocy”, „Twardą pięść zmień w ciepło dłoni i pokaż, że świat jest lepszy bez broni” - transparenty z takimi hasłami można było zobaczyć podczas Mar­szu Przyjaźni.  Uczniowie śpiewali i skandowali hasła.

     Ważnym elementem na trasie marszu było spotkanie trzech gimnazjów na kościerskim rynku, gdyż w tym roku (po raz  drugi) organizatorzy zaprosili do udziału w imprezie  Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 2. Na scenie Rynku odbyły się  występy artystyczne uczniów, a przedstawiciele szkół wspólnie odczytali apel młodych przeciw przemocy.  

        Autorki przedsięwzięcia, Aleksandra Olszewska i Aleksandra Meger, są pełne uznania dla inwencji twórczej uczniów, pomysłowości i zaangażowania w przygotowanie do prezentacji klasy w Marszu Przyjaźni. Dziękują  panu Rafałowi Mikołajczykowi  z MOPS za  wsparcie i pomoc w organizacji imprezy.

FOTOGALERIA >>>

RELACJA Z MARSZU PRZYJAŹNI >>>

..

DNI PROJEKTÓW

W dniach 31 maja oraz 7 i 8 czerwca odbyły się Dni Projektów. W roku szkolnym 2015/2016 w projektach edukacyjnych uczestniczyło 116 uczniów klas III gimnazjum. Wyniki swojej pracy przedstawiło 18 grup.

Zespoły zrealizowały wiele różnych zadań. Uczniowie m.in. przeprowadzili zajęcia czytelnicze dla dzieci z przedszkola, przygotowali przedstawienie teatralne i apel, stworzyli planszową grę edukacyjną na lekcję powtórzeniową z języka angielskiego, poznawali środki masowego przekazu w naszym regionie, zorganizowali zawody w ramach Małej Ligi Mistrzów klas IV – VI oraz szkolne EURO 2016 dla klas III SP. Jeden z zespołów prowadził serwis naprawy i konserwacji rowerów. To tylko niektóre z działań.

 

W ramach realizacji zadań zespoły przeprowadziły  konkursy i zajęcia dla młodszych uczniów oraz dzieci z przedszkola, przygotowały prezentacje multimedialne, ankiety, ulotki, wystawy i plakaty, poprzez które informowali o swoich działaniach. Do niektórych akcji włączyli się inni uczniowie, np. do zbiórki pieniędzy na rzecz PAH. Wszystkie działania uczniowie podsumowali w swoich prezentacjach. Szczególnie ciekawą formę filmu miało sprawozdanie zespołu realizującego projekt nt. „Fauna najbliższej okolicy”. Dzięki projektom edukacyjnym uczniowie zdobyli nowe umiejętności i aktywnie włączyli się w organizację szkolnych imprez takich, jak Festiwal Nauki, Dzień Sportu, festyn.

 

 Projekty edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016

TEMAT

UCZNIOWIE

OPIEKUN

Jak rozpowszechnić wiedzę o kulcie maryjnym w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kościerzynie?

Norbert Kamrowski (IIIb), Gabriel Kaźmierczyk (IIIb), Patryk Lizakowski (IIIb), Adrian Urbański (IIIb), Jakub Stosik (IIIc), Katarzyna Wichert (IIIc)

Wiesław Nickel

Poczytaj mi, przyjacielu

Aleksandra Trapkowska (IIIa), Iga Mańska (IIIa),

Natalia Gruchała (IIIa), Julia Kowalska (IIIa),

Paulina Kropidłowska (IIIa), Natalia Kamrowska (IIIb)

Alicja Kosznik

Szlakiem baśni

Przedstawienie teatralne dla klas 0-III

Sandra Kropidłowska (IIIc), Aleksandra Majkowska (IIIc), Weronika Plichta (IIIc),

Aleksandra Stark (IIIc), Paweł Szlagowski (IIIc),

Piotr Szlagowski (IIIc), Katarzyna Wyszomierska (IIIc)

Dorota Piesik

Walory turystyczne krajów niemieckojęzycznych

Adrian Olender (IIIc), Mikołaj Żmuda-Trzebiatowski (IIIc), Wanesa Zarembska (IIIb),

Adam Bielawa (IIIe), Sandra Lipska (IIIe),

Wiktor Święćkowski (IIId)

Janina Łącka

Czy lekcja powtórzeniowa z języka angielskiego musi być nudna? Stworzenie planszowej gry edukacyjnej

Marta Sierakowska (IIId), Marta Bławat (IIId),

Nikola Wityk (IIId), Weronika Stencel (IIId),

Nikodem Piechowski (IIIa), Piotr Furman (IIIa)

Karolina Rekowska

Gwiazdy amerykańskiej muzyki rozrywkowej

Oliwier Kamrowski (IIIa), Dawid Rożek (IIIa),

Michał Nakielski (IIIa), Natalia Stencel (IIIa),

Jakub Macierzanka (IIIa), Patryk Bławat (IIIa)

Elżbieta Wirkus

Brytyjska rodzina królewska

Błażej Łajewski (IIIc), Filip Jankowski (IIIc),

Dawid Parzyk (IIIc), Karolina Olszewska (IIIc),

Justyna Żakowska (IIIc), Krystyna Kamrowska (IIIb)

Monika Szulc

3 maja 1791 r. – pierwsza konstytucja w Europie

Oliwia Ostrowska (IIIc), Julia Klawikowska (IIIc),

Kornelia Miąskowska (IIIc), Jakub Jereczek (IIIc),

Jakub Łosiński (IIIc), Sara Leszczyńska (IIIe)

Krzysztof Pałubicki

Patroni kościerskich ulic

Wiktor Jakusz (IIIe), Sebastian Kosanecki (IIIe),

Michał Mielewczyk (IIIe), Arkadiusz Marcholewski (IIIe), Kamil Markowski (IIIe), Miłosz Pepliński (IIIe)

Łukasz Wojtysiak

Środki masowego przekazu w naszym regionie

Paulina Radelska (IIIb), Paulina Igel (IIIb), Paulina Lizakowska (IIIb), Julia Rolbiecka (IIIb), Szymon Olszewski (IIIb), Aleksander Tuszkowski (IIIb)

Anna Stalke

Fauna najbliższej okolicy

Estera Grosz (IIIc), Mikołaj Witt (IIIc), Wiktor Zolondek (IIIc), Dominik Mączewski (IIId), Julia Las (IIIe), Łukasz Karczewski (IIIe), Wiktoria Szymańska (IIIe)

Kazimiera Lidke

Słynni Polacy i ich wkład w odkrycia geograficzne

Wiktoria Kosznik (IIId), Dagmara Lorbiecka (IIId),

Natalia Czaja (IIId), Michalina Trapkowska (IIIa),

Iga Skwierawska (IIIa), Wiktoria Pysznik (IIIa)

Jarosława Woźniak

Z jakimi substancjami spotykamy się w życiu codziennym?

Aleksandra Kujach (IIId), Karolina Kleinschmidt (IIIe), Alicja Cyrzan (IIId), Julia Brzozowska (IIId)

Paula Mazurek (IIId)

Maria Werochowska

W poszukiwaniu piękna – złoty podział

Szymon Miętki (IIIe), Kamil Konk (IIIe), Aleks Narloch (IIIe), Oskar Recknagel (IIIe), Bartłomiej Ulenberg (IIIe), Adrian Kurek (IIIb)

Beata Każyszka

Bike serwis

Mateusz Sierocki (IIId), Maksym Snopek (IIId), Krystian Kwiatkowski (IIId), Jakub Zieliński (IIId),

Bartosz Grodzki (IIId), Dawid Breza (IIIc), Szymon Masiak (IIIe)

Sylwia Wienke

Budowa i zasada działania krosna tkackiego

Szymon Stalke (IIIa), Mateusz Okrój (IIIb), Piotr Węsierski (IIIb), Marcin Zdunek (IIIb)

Mariusz Apostel

Niosę pomoc

Nadia Bednarek (IIIe), Ewelina Bistroń (IIIe), Damian Prądziński (IIIb), Julia Sadowska (IIIe),

Karina Słomińska (IIIe), Dominika Synak (IIIe)

Bożena Tomaczkowska

Mała Liga Mistrzów klas IV – VI

Paweł Zaborowski (IIId), Błażej Bottcher (IIId),

Jakub Meller (IIId), Mikołaj Dargacz (IIId), Fabian Malinowski (IIId), Dawid Bruchmann (IIIc), Kacper Milewczyk (IIIa)

Michał Drzymała

Szkolne EURO 2016 dla klas III SP

Monika Mielewczyk (IIIa), Julia Lipska (IIIa), Gracjana Nalewajko (IIId), Oliwia Patoka (IIIa), Krystian Zinka (IIId), Łukasz Szlagowski (IIId),

Mikołaj Cyra (IIId)

Paweł Mania

FOTOGALERIA >>>

FAUNA NAJBLIŻSZYCH OKOLIC (FILM Z REALIZACJI PROJEKTU) >>>

 Oprac. Alicja Kosznik

II TURNIEJ SZACHOWY O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY

      W sobotę, 4 czerwca, odbył się w szkole II Turniej Szachowy o Nagrodę Dyrektora Szkoły. 

       W turnieju wzięło udział 23 zawodników z kościerskich szkół podstawowych oraz gimnazjów.  Zawody w profesjonalny sposób przeprowadził  pan Zdzisław Pelowski,  sędzia Polskiego Związku Szachowego. Uczniowie grali w turnieju systemem szwajcarskim 9-rundowym po 10 minut  na każdą partię dla każdego zawodnika.  Niektóre partie były bardzo zacięte i stały na wysokim poziomie. Uczniowie rozegrali po 9 partii każdy. Po ostatniej rundzie wyniki przedstawiono w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. 

Zwycięzcą całego turnieju, jak rok wcześniej, został Szymon Młyński z klasy IId, który wygrał wszystkie partie.  Na drugim miejscu uplasowała się Wiktoria Gusarska z klasy I Gimnazjum Prymus (8 pkt) a na trzecim Miłosz Załucki z klasy I Gimnazjum Prymus (7 pkt). Na kolejnym miejscu uplasował się Xawery Stankowski, który - co trzeba podkreślić - należał do najmłodszych uczestników turnieju, bo uczęszcza do I klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Piąte miejsce zajął Kamil Kasperczyk, uczeń klasy VIa naszej szkoły. W przypadku równej liczby punktów o kolejności zadecydowały punkty pomocnicze. W turnieju wzięły udział dwie dziewczyny, oprócz wspomnianej wcześniej Wiktorii, wystartowała Eliza Rekowska z klasy IId SP6.

Uczniowie z najlepszymi wynikami w  turnieju:

Gimnazjum

Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Punkty

I

Szymon Młyński

IId gim

9

II

Wiktoria Gusarska

I gim Prymus

8

III

Miłosz Załucki

I gim Prymus

7

IV

Grzesik Maciej

IIe  gim

5

V

Łukasz Mączewski

Ib gim

3

Szkoła podstawowa:

Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Punkty

I

Xawery Stankowski

I SP3

5

II

Kamil Kasperczyk

VIa

5

III

Mateusz Grochal

III

5

IV

Stanisław Grochal

VI

5

V

Stefan Sokołowski

II

5

 

Pełne informacje o turnieju można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_3785/    

    Każdy uczestnik zawodów otrzymał dyplom, a najlepsi - nagrody (18 zawodników). Za I miejsce Szymon Młyński otrzymał tablet Lenovo A7-10F, który ufundował główny sponsor turnieju, pan Grzegorz Czapiewski, właściciel firmy „GREGOR”. Oprócz nagród rzeczowych były też karnety wstępu na basen, które ufundował Prezes Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kościerzynie, pan Grzegorz Zabrocki. Podczas turnieju uczniowie otrzymali słodycze oraz napoje, które ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościerzynie.
Do zobaczenia za rok!

FOTOGALERIA >>>

Oprac. Marek Ferdynus

...

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

1 czerwca również klasy I-III szkoły podstawowej brały udział w zabawach rekreacyjno-sportowych. Dzięki pięknej pogodzie zawody mogły się odbyć na kompleksie sportowym. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali wiele konkurencji. Dzieci biegały, rzucały piłeczką, grały w dwa ognie. Chłopcy z klas III wzięli udział w szkolnym EURO 2016, które zostało zorganizowane przez uczniów klas III gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Chociaż medali nie przyznawano, nikomu nie brakowało ani sił, ani chęci do zabawy, zwłaszcza przy głośnym dopingu kolegów i wychowawców.
           Sportowa zabawa była bardzo udana i przyniosła dzieciom wiele radości.


FOTOGALERIA >>>


DZIEŃ SPORTU

1 czerwca to Dzień Sportu w szkole podstawowej i gimnazjum. W czasie trzech pierwszych lekcji na Orliku odbyła się Mała Liga Mistrzów klas IV – VI. Turniej był przygotowany w ramach projektów edukacyjnych, a organizowali go uczniowie klas trzecich gimnazjum pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Jednocześnie na sali sportowej odbywał się turniej sprawnościowy w rzędach. Każdą klasę reprezentowała drużyna złożona z pięciu dziewcząt i pięciu chłopców. Rywalizacja przebiegała w duchu fair play, a kibice gorąco dopingowali swoje drużyny zarówno na sali gimnastycznej, jak i na boisku.

W czasie 6, 7 i 8 lekcji zmagały się ze sobą klasy gimnazjalne. Równocześnie odbywały się trzy konkurencje: mecze piłki nożnej EURO 2016 na Orliku (siedmioosobowy mieszany skład drużyny), mecze siatkówki na boisku wielofunkcyjnym (drużyny: 4 dziewczyny i 4 chłopców) oraz rajd na orientację po szkole (pięcioosobowe drużyny). Wszystkie klasy z ochotą włączyły się w przebieg turnieju. Rywalizacja była zacięta, a jej poziom wysoki. Punktacja z każdej dyscypliny była sumowana. Po przeliczeniu wyników wyłoniono zwycięską drużynę na każdym poziomie klas. Impreza wszystkim się podobała, tym bardziej że dopisała pogoda. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody, a zwycięzcy z każdego poziomu zmierzą się ze sobą na finale finałów w czasie festynu szkolnego, gdzie walczyć będą o Puchar Dyrektora Szkoły.

Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski gimnazjum przy dużym wsparciu dyrekcji szkoły oraz nauczycieli.

                                                                            Oprac. Aleksandra Meger

FOTOGALERIA >>>

KONKURS ,,KASZUBSKI  WIEC”

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie po raz pierwszy odbył się Pomorski Konkurs Wiedzy o Kaszubach - Kaszubski Wiec. W rywalizacji wzięło udział ponad 60 uczniów reprezentujących powiat kartuski oraz takie miejscowości, jak Gdańsk, Chojnice, Łebno i Kościerzyna.  

Imprezę pomyślano jako dwuetapowe zmagania obejmujące test pisemny i część ustną w formie quizu. Dla uczestników - uczniów klas IV -VI - przygotowano ponad 100 pytań. Każdy z finalistów losował pytania, a wśród nich były takie "zagadki": z jakich dwóch klasztorów żeńskich na Pomorzu korzenie swoje wywodzi haft kaszubski, w jakiej wsi nad Jeziorem Żarnowieckim znajduje się zagroda - skansen. W kilku słowach trzeba było opisać herb Kaszub i zwyczaj dëgòwaniô. Liczyła się też znajomość znaczenia takich słów, jak bana, białka, wid czy szlips. Należało również znać wiele dat, wydarzeń, nazwisk i instytucji.

 

Do finału zakwalifikowało się dziewięć osób, w tym dwoje uczniów z naszej szkoły: Nikola Guze i Rafał Prądziński z kl.VIa. Jury pod przewodnictwem Danuty Pioch stwierdziło, że największą wiedzą o Kaszubach wykazała się Natalia Dembkowska z Banina. W walce o drugie i trzecie miejsce zadecydowała dogrywka.

Ostatecznie II miejsce wywalczyła nasza uczennica, Nikola Guze. Gratulujemy sukcesu. Gratulacje należą się także Kamilowi Kasperczykowi z kl.VIa, który również reprezentował naszą szkołę w tym konkursie. Brawo!

          Cieszymy się, że nasi uczniowie uczą się języka kaszubskiego i odnoszą sukcesy w konkursach regionalnych. Widzimy, jak ważne jest pielęgnowanie umiłowania kultury, tradycji i historii Kaszub. Nawet jeśli w przyszłości uczniowie rzadziej będą się posługiwali językiem kaszubskim, pozostanie w nich przychylność do kaszubszczyzny, którą przekażą następnym pokoleniom.

                                                                                                Oprac. Karmelita Jóźwik

XIV KONKURS WOJEWÓDZKI „POZNAJMY LAS”

31 maja w Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach odbył się XIV Konkurs Wojewódzki „Poznajmy las” pod hasłem „Zwierzęta naszych lasów – ptaki”. Konkurs ten był wpisany do Wojewódzkiego kalendarza imprez w roku szkolnym 2015/2016 i był przeprowadzony pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

W konkursie tym wzięli udział nasi gimnazjaliści: Aleksandra Majkowska z kl. III c oraz Bartłomiej Pellowski z kl. II d. Bartek zajął VII miejsce, a Ola zdobyła wyróżnienie.

                                                                       

   Oprac. Bożena Tomaczkowska

   KWALIFIKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY

         W sobotę, 14 maja, odbył się w naszej szkole pierwszy  Kwalifikacyjny Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Kościerzyny. Zawody cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem. Sędzią był pan Zdzisław Pelowski. Zawody wygrali Miłosz Załucki (Gimnazjum „Prymus”) oraz Szymon Młyński z naszej szkoły, którzy przegrali po jednej partii. Trzecie miejsca uzyskali Katarzyna Walczak oraz Maciej Grzesik. Zawody miały na celu stworzenie okazji zawodnikom do uzyskania norm do osiągnięcia wyższej kategorii szachowej lub znalezienia się w bazie zawodników Polskiego Związku Szachowego. Tylko dwóch zawodników osiągnęło pierwszy cel i wypełniło normy na IV kategorię. Normę tę wypełnili Katarzyna Walczak oraz Miłosz Załucki.

       W najbliższą sobotę (4 czerwca) odbędzie się w naszej szkole drugi Turniej Szachowy o Nagrodę Dyrektora Szkoły. Zostanie on rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa to uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej, druga zaś to pozostali uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Turniej jest przeznaczony dla uczniów kościerskich szkół. Nagrodą główną będzie tablet Lenovo A7. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych miłym spędzeniem czasu oraz spotkaniem się z przyjaciółmi przy szachownicy.

                                                                                        Organizator Marek Ferdynus

FESTIWAL   NAUKI

Owocowa bateria, lewitujące jajko, znikająca woda, wybuch „wulkanu”, tornado w butelce… Czary-mary, hokus-pokus? Magia? Nie, to nauka. W dniach 18 – 20 maja odbywał się szkolny Festiwal Nauki. Działo się dużo. Były pokazy, eksperymenty, konkursy, ciekawe zajęcia.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przeprowadzili wiele doświadczeń. Dziewczęta z klasy IIId gimnazjum (op. Maria Werochowska i Katarzyna Fennig) pokazały między innymi, jak przygotować napoje musujące, używając produktów znajdujących się w każdej kuchni, a także wyjaśniły, dlaczego „kreta” nie powinno się stosować do udrożniania rur aluminiowych. Zaciekawiły też eksperymentami o intrygujących nazwach: „zielony smok” i „pasta dla słonia”. Z kolei uczniowie z klasy Id gimnazjum (op. Jarosława Woźniak) m.in. pokazali balon trzymający szklanki. To spadek ciśnienia powodował zassanie balonu przez szklanki, które jakby przykleiły się do niego. Można też było „zobaczyć” dźwięk i obserwować znikający styropian. Uczniowie dowiedzieli się również, dlaczego balon po zbliżeniu do palnika nie pęka oraz jak soda i ocet może szybko napełnić balonik dwutlenkiem węgla.

          Doświadczenia przeprowadzali też uczniowie innych klas gimnazjum i szkoły podstawowej: Ie G (op. Kazimiera Lidke) i IIIe G (op. Joanna Sławna), IIa (op. Julita Mączewska), IIIb (op. Jolanta Klawikowska), IVd (op. Bożena Tomaczkowska), VId (op. Beata Chwarzyńska), Vc (op. Aleksandra Nickel). Obserwatorzy zobaczyli niepękający balon, jajko w butelce, kolorowe mleko, chemiczne jojo, produkcję kremu i wiele innych. Uczniowie, za pomocą różnych metod, robili odciski swoich palców i oglądali linie papilarne. Efekty wielu doświadczeń zaskoczyły i zachwyciły obserwujących.

Eksperymenty pokazały, że nauka jest ciekawa i zabawna, a przy tym można się wiele nauczyć.  Nic dziwnego, że mottem imprezy były słowa Konfucjusza: „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a zapamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.

          W ramach festiwalu nauczyciele matematyki przeprowadzili m.in. konkurs pod nazwą „Matematyka jest wszędzie”, zajęcia nt. złotego podziału, a dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej przygotowali zadania z cyklu „Ciekawa matematyka” (zajęcia przeprowadzili gimnazjaliści). Zainteresowani mogli też zagrać w szachy.

          Na ciekawy sposób przybliżenia historii wpadli uczniowie klas piątych. Na zajęciach koła historycznego przygotowali pokaz mody średniowiecznej - w kontekście 1050. rocznicy chrztu Polski (op. Jędrzej Abramowski). W czasie przerwy zaprezentowało się widzom wiele postaci historycznych, m.in.: Mieszko, Dobrawa, Zawisza Czarny, Joanna d’Arc, św. Hildegarda.  Uczniowie przechodzili po „wybiegu” jak profesjonalni modele. Wszyscy podziwiali ich piękne stroje. Pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie.

          Również bibliotekarki oraz nauczycielki języka polskiego przygotowały na szkolny Festiwal Nauki zagadki, rebusy, krzyżówki, gry planszowe, wykreślanki, konkursy i quizy literackie, językowe oraz logiczne. Przy stanowiskach na parterze i przy bibliotece nie brakowało chętnych, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę. Dla najmłodszych były pytania o wiersze Tuwima i Brzechwy, znane lektury i baśnie. Starsi sprawdzali wiedzę ze znajomości serii „Zwiadowcy” czy „Harry’ego Pottera”.

          Szkolny Festiwal Nauki był niezwykle udaną imprezą. Kolejny już za rok.  

                                                                                                  Oprac. Alicja Kosznik

FOTOGALERIA

DZIEŃ ENERGII

14 maja na rynku miasta wszystkie kościerskie szkoły brały udział w Dniu Energii. W ramach tej imprezy przygotowaliśmy stoisko pod hasłem „Nie zaśmiecajmy naszej planety”. Mieszkańcy miasta mogli zobaczyć plansze związane z realizowanymi w szkole projektami nt. zbiórki elektrośmieci, fauny i flory w naszym rejonie, sprzętu energooszczędnego. Poza tym wywieszone zostały prace nagrodzone w ramach przeprowadzonego konkursu plastycznego pod hasłem „Oszczędzanie energii”.

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali również na scenie program artystyczny, a kilku uczniów wzięło udział w pokazie EKO-mody. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce zajął Kacper Kozikowski  z klasy IVb, który przygotował z papieru strój yeti.  Podobały się też inne pomysłowe przebrania: spódniczka-bombka z plastikowych kubeczków (Roksana Skibińska z kl. VId) czy fantastyczne kapelusze. Wszystkich uczestników pokazu mody Urząd Miasta nagrodził cennymi nagrodami oraz okolicznościowymi dyplomami.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym:

 

Klasy I-III SP

 

wyróżnienie: Zuzanna Kaszubowska    kl. II e 

 

 

 

Klasy IV-VI

I miejsce: Wiktoria Toczek            kl. IV b

                Lucjan Brzoskowski      kl. VI c

II miejsce: Aleksandra Mikulska   kl. IV b

                 Kalina Walczak            kl. IV a

III miejsce: Iga Brzezińska            kl. IV a

                  Dominik Żymierczykiewicz   kl. IV b

I-III G

wyróżnienie: Patrycja Kerlin         kl. II b

 W pokazie mody uczestniczyli:

Oliwia Dalecka kl. Va

Monika Felskowska kl. VIa

Natalia Głowacka kl. Va

Kacper Kozikowski kl. IVb

Weronika Kożyczkowska kl. VIa

Iga Leszczyńska kl. VIa

Dorota Maszka kl.Vb

Wiktoria Skwierawska VId

Polak Nikola IVb

Roksana Skibińska kl. VId

Kalina Walczak kl. VIa

Jakub Kroll IIc G

FOTOGALERIA                                                              Oprac. Karolina Rekowska, Sylwia Wienke

              

KONKURS LOGOPEDYCZNY

„Trudne głoski ukryj w obrazkach”

           9 maja komisja oceniająca wybrała najciekawsze prace przygotowane na szkolny konkurs logopedyczny pt. „Trudne głoski ukryj w obrazkach”. Konkurs adresowany był do dzieci w następujących kategoriach: klasy 0-I, klasy II-III. Praca plastyczna miała zawierać rysunek przedstawiający głoski ćwiczone przez dziecko na zajęciach terapii logopedycznej.

Przyznano następujące miejsca:

Kategoria 0-I

I miejsce – Joanna Borzestowska Ib

II miejsce – Maja Templer Ic

III miejsce – Natalia Lipska Ia

wyróżnienie -Mateusz Trybowski   oddział przedszkolny

wyróżnienie – Wiktoria Perszewska Id

wyróżnienie – Bartłomiej Idczak Id

wyróżnienie – Sebastian Zabrocki Ib

Kategoria II-III

I miejsce – Wiktoria Wantoch – Rekowska IIc

wyróżnienie – Karol Trybowski IIb

wyróżnienie – Wiktoria Serkowska IIb

         

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

   Opracowała D. Piesik


WIWAT MAJ, 3 MAJ!  

29 kwietnia odbył się apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie klas trzecich gimnazjum w ramach realizacji projektu edukacyjnego  nt. tej pierwszej polskiej i europejskiej konstytucji. Opiekunem zespołu jest Krzysztof Pałubicki, nauczyciel historii. W programie artystycznym wystąpili także uczniowie klasy IIa i IIe szkoły podstawowej, soliści i chór oraz instrumentaliści wspomagani przez nauczycieli.

Pierwsza część apelu miała formę sejmiku uczniowskiego. Gimnazjaliści odpowiadali na pytania młodszych kolegów o okoliczności powstania konstytucji, tło historyczne, wprowadzane zmiany ustrojowe. Jeden z uczniów wcielił się w rolę ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego i wygłosił preambułę konstytucji. Dzieci z klasy drugiej wyjaśniły, czym jest Wolność, Naród, Ojczyzna – wartości, o które zawsze trzeba dbać. Usłyszeliśmy też recytację wierszy i pięknie wykonane piosenki, m.in. „Witaj majowa jutrzenko” i „Kocham wolność”.

Po występie gimnazjaliści wręczyli nagrody za prace plastyczne wykonane w ramach konkursu „Konstytucja 3 maja. Polska za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego”. Wyróżnione prace można obejrzeć na wystawie poświęconej konstytucji.

Projekt edukacyjny realizowali uczniowie klasy IIIc: Julia Klawikowska, Kornelia Miąskowska, Oliwia Ostrowska, Jakub Łosiński, Błażej Jereczek oraz Sara Leszczyńska, uczennica kl. IIIe. 

Na zakończenie uroczystości nagrody otrzymali również uczniowie, którzy zostali wyróżnieni w innych konkursach (konkurs matematyczny MAT, konkursy w ramach szkolnego Dnia Matematyki, m.in. „Mistrz tabliczki mnożenia”, szkolny konkurs języka angielskiego dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, turniej szachowy, konkurs plastyczny „Pani Wiosna”). Dyrektor Grażyna Nykiel wręczyła zaświadczenia finalistom konkursów kuratoryjnych.


PROJEKT  UNICEF

Nasza szkoła włączyła się do projektu edukacyjnego „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata” opracowanego i przygotowanego przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF.
Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży na temat problemów współczesnego świata,
przekazanie uczniom wiedzy, czym są Zrównoważone Cele Rozwoju, kształtowanie wśród młodego pokolenia świadomości globalnych problemów dotyczących ubóstwa, zdrowia i zmian klimatycznych oraz kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.
W ramach tego projektu podczas kilku godzin wychowawczych staraliśmy się wspólnie znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Co prawa dziecka mają wspólnego z klimatem? Co to jest „zaklęty krąg ubóstwa”? I co łączy Polskę z Gwatemalą
?

Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Bożena Tomaczkowska.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2016 w bibliotece szkolnej


Lubimy czytać! - czyli Dzień Książki z książką.

Spotkania z uczniami w bibliotece w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich to już trzecia impreza biblioteczna zorganizowana w tym roku szkolnym przy pomocy koła bibliotecznego działającego w szkole podstawowej.

Dziewczęta, ćwicząc swoje umiejętności redaktorskie, na zajęciach koła przygotowały małe plakaty informacyjne na temat Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Rozmieszczono je w różnych punktach biblioteki. Oprócz tego w holu przy bibliotece przedstawiono  na plakacie materiał przybliżający święto, jego historię i dzień dzisiejszy oraz ciekawe informacje na temat książek i prawa autorskiego.

Z moich obserwacji wynika, że największą satysfakcję dziewczęta miały z tego, że osobiście zaprojektowały zakładki promujące ww. święto.  Zakładkami tymi obdarowywały wszystkie dzieci z klas szkoły podstawowej, które tego dnia skorzystały z zaproszenia wystosowanego przez szkolny radiowęzeł i przybyły do biblioteki na czytanie nowości książkowych, zakupionych w ramach rządowego programu  Książki naszych marzeń.  

Książeczki czytane podczas spotkań w bibliotece („Marcelka i szkolne sprawy”, „Magiczny piesek”) bardzo spodobały się dzieciom. Dla biblioteki to ogromna satysfakcja, że dzięki uczestnictwu szkoły w programie „Książki naszych marzeń” mogliśmy doposażyć nasz księgozbiór w pozycje o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom  uczniów. Są one chętnie wypożyczane, a poprzez czytanie dzieci rozwijają umiejętności językowe i zainteresowania. Liczymy na to, iż dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa będziemy mogli już niedługo zwielokrotnić liczbę najbardziej poczytnych książek w naszym księgozbiorze.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej fotorelacją z  obchodów Światowego  Dnia  Książki  i  Praw Autorskich w naszej bibliotece szkolnej.

FOTOGALERIA

            Opracowała  Beata Jansen

CZAS TRUDNYCH WYBORÓW

DZIEŃ OTWARTY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

22 kwietnia uczniowie klas III wraz z wychowawcami odwiedzili kościerskie szkoły ponadgimnazjalne, aby zapoznać się z ofertą programową szkół, z kierunkami kształcenia i profilami w technikach, liceach i szkołach zawodowych. Młodzież uczestniczyła m.in. w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazach kulinarnych ( PZS nr 1), pokazach murowania  (PZS nr 2) oraz pokazach technik fryzjerskich (PZS nr 3). W salach lekcyjnych odbywały się prezentacje przybliżające ofertę danej szkoły. Przy stoiskach przygotowanych przez uczniów nasi gimnazjaliści mogli dowiedzieć się, jakie wymagania stawia przed nimi szkoła w przypadku wyboru konkretnego kierunku kształcenia. Każda z kościerskich szkół ponadgimnazjalnych w ciekawy sposób zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną.

Już wkrótce gimnazjaliści będą musieli podjąć trudną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i dalszej edukacji. Wizyty w szkołach powinny ułatwić im to zadanie.

Opracowanie: Karolina Rekowska

FOTOGALERIA

EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 18 - 20 kwietnia 119 uczniów trzecich klas gimnazjum stawiło czoła istnemu maratonowi egzaminów. Jak wiemy, emocje podczas testów, które są najważniejszymi w życiu młodzieży gimnazjalnej, zwykle sięgają zenitu. Na szczęście, gdy uczniowie otworzyli arkusze, zdenerwowanie zmalało i wszyscy myśleli tylko o zadaniach, które znajdują się przed nimi. Podczas przerw między egzaminami toczyły się burzliwe rozmowy na temat zadań. Wymianom odpowiedzi nie było końca.
Po pierwszym dniu gimnazjaliści odczuwali mniejszy strach i stres nie dawał się im tak we znaki. Ze spokojem wchodzili do sal, w których odbywały się egzaminy, i z równym opanowaniem z nich wychodzili.
Według nauczycieli tegoroczne egzaminy nie odbiegały poziomem trudności od wcześniejszych. Wyjątkiem był egzamin z historii – zdecydowanie trudniejszy niż w ubiegłych latach.
Zdania uczniów są podzielone: jedni uważają, że świetnie dali sobie radę z częścią humanistyczną, a inni, że przedmioty ścisłe były zaskakująco łatwe. Z pewnością zaskoczeniem dla wszystkich była charakterystyka, chociaż pojawiała się już na egzaminie gimnazjalnym. Na podstawie opinii uczniów można również stwierdzić, że historia nie była łatwa. Wiele osób uważa, że to właśnie ta część testów poszła im najgorzej, zaś nieliczni twierdzą, że to matematyka była dla nich problemem. Trzecioklasiści nie spodziewali się jednak, że egzamin z  języka angielskiego będzie tym, który napisali najlepiej, więc wiele osób opuściło salę z uśmiechem na twarzy. Wśród uczniów krążyły również opinie, że poziom rozszerzony przysporzył im mniejszą trudność niż podstawowy.
Miejmy nadzieję, że pomimo ogromnego stresu gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami. Teraz z niecierpliwością czekają do czerwca na wyniki ich starań. Dobry wynik egzaminu jest dla każdego ważny, aby dostać się do wymarzonej szkoły i zrealizować swoje cele.

FOTOGALERIA

Oprac. Paula Mazurek i Aleksandra Kujach, kl. IIId


Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.

    Tak właśnie wyobrazili sobie wiosnę uczestnicy międzyszkolnego konkursu  plastycznego pt. „Pani Wiosna”, który zorganizowała p. Danuta Wierzba. Uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej wykonali wiele pięknych prac. Komisja oceniająca  wyróżniła i nagrodziła sześć z nich.

Nagrody otrzymali:

I miejsce

Konrad Piankowski

kl. IIIb SP nr 4

II miejsce

Aleksandra Peplińska

kl. IIId SP nr 6

III miejsce

Marceli Piechowski

kl. IIIa SP nr 6

wyróżnienie

Filip Piankowski

kl. IIIb SP nr 4

wyróżnienie

Konstancja Bystron

kl. IIIc SP nr 6

wyróżnienie

Natalia Mańska

kl. IIId SP nr 6

Fotogaleria

          

Lubimy czytać! – czyli Dzień Książki z książką

23 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogli na każdej lekcji zaprezentować przyniesione przez siebie książki i zachęcić innych do ich przeczytania. Podczas lekcji czytali też fragmenty utworów. W wielu klasach uczniowie, którzy przynieśli książkę i ciekawie o niej opowiedzieli, stawali do pamiątkowego zdjęcia.

Uczennice klasy I e gimnazjum – przy sali nr 12 – przygotowały stanowiska konkursowe dla wielbicieli literatury. Julia Majkowska zaprezentowała gadżety dla tych, których fascynuje literacka opowieść o „Wiedźminie”. Znawcy utworów Sapkowskiego mogli odpowiedzieć na pytania przygotowane przez Julię i pochwalić się znajomością treści dzieł tego znakomitego pisarza. Z kolei Olga Pozorska i Julia Kiedrowska zachęcały czytelników do obejrzenia wystawy związanej z Harrym Potterem.  Znalazły się tam wszystkie dzieła o niezwykłym bohaterze, magiczne kolorowanki o przygodach Harrego Pottera i pytania konkursowe, na które odpowiadali znawcy treści dzieł J.Rowling. Dziewczyny przykuwały uwagę strojami, w których wyglądały jak bohaterki książek o Harrym Potterze.

Uczniowie oblegali oba stanowiska konkursowe, co potwierdziło, jak wielką popularnością cieszą się książki o niezwykłych bohaterach.

          Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to wydarzenie, które  na stałe zostanie wpisane w kulturalny kalendarz szkoły.

                                                                                        Oprac. Justyna Wołoszyk-Brzezińska

 Fotogaleria

TURNIEJ SZACHOWY DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

         W sobotę, 16 kwietnia, odbył się w naszej szkole pierwszy Turniej Szachowy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do rozgrywek przystąpiło 27 uczniów i uczennic. Zawody rozegrano według systemu szwajcarskiego. Każdy z uczestników rozegrał 5 partii. Dzięki wsparciu sponsorów między rundami uczniowie otrzymali słodkości oraz soczki. Nagrody główne ufundowali: Prezes Aqua Centrum, p. Grzegorz Zabrocki - karnety na basen oraz z-ca Dyrektora KDK, p. Jolanta Sutor - bilety do kina ,,Remus”. Nagrody i dyplomy zostaną uczniom wręczone na najbliższym apelu szkolnym, jeszcze w kwietniu. Organizatorami turnieju byli Monika Skowrońska-Templer oraz Marek Ferdynus.

    Poniżej wyniki końcowe turnieju.

Miejsce

w turnieju

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Liczba punktów

I

Maciej Łącki

IIe

5

II

Kacper Rozgoński

Ie

4

III

Karol Rozgoński

Filip Andrzejewski

Izabella Binięda-Pastwa

IIIb

Ib

IIa

3,5

3,5

3,5

Maksymilian Słomiński

Wiktor Tabarkiewicz

Paweł Górski

Eliza Rekowska

Stefan Sokołowski

IId

IId

IId

IId

IIe

3

3

3

3

3

 Fotogaleria:

Oprac. Marek Ferdynus

SZKOLNY PRZEGLĄD TEATRALNY

„A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd”

Czy uczniowie lubią teatr? Zdecydowanie tak. Przekonać się o tym można było 8 i 11 kwietnia, kiedy odbywał się szkolny przegląd teatralny, a kolejne klasy przedstawiały swoje spektakle. W tym roku w teatralnej zabawie wzięło udział 14 zespołów, najczęściej całe klasy. Treść przedstawień była zróżnicowana, chociaż wyraźnie dominowały baśnie, zwłaszcza w klasach młodszych.

          W piątek zaprezentowały się m.in. klasy pierwsze szkoły podstawowej. Uczniowie Ie zaprosili widzów na wesołe „Powitanie wiosny” (wych. Marcelina Łyczykowska), a kl. Ib - na taneczno-muzyczne „Spotkanie bajek” (wych. Alina Teca). Kolejne przedstawienie - klasy Ic - przeniosło nas do cyrku (wych. Danuta Wierzba). Występowali akrobaci, pieski, lwy, a nawet cztery zielone słonie. Potem klasa Id (wych. Magdalena Pestka) zaprosiła wszystkich w podróż do „Tuwimowa”. Zobaczyliśmy ciekawą inscenizację wierszy Juliana Tuwima, m.in. „Rzepki” i „Lokomotywy”. Był oczywiście pociąg i konduktor, a także pasażerowie i bohaterowie innych utworów poety. W czasie przerwy między przedstawieniami wystąpił szkolny zespół taneczny (opiek. Joanna Radtke).

W piątek pokazała się też klasa IIe (wych. Monika Skowrońska-Templer), która przygotowała zabawną historię pt. „Ucieczka smoków”. Na koniec uczniowie klasy IVc (wych. Elżbieta Wirkus) przedstawili baśń „Królewna Śnieżka i siedmiu         krasnoludków” – w języku angielskim. Młodzi aktorzy świetnie poradzili sobie z językiem Szekspira.

Na kolejne spektakle trzeba było poczekać do poniedziałku. Najpierw pouczające przedstawienie pt. „Obrazki z podwórka” pokazali uczniowie kl. IIIc (wych. Bożena Peplińska). Wszyscy zapewne zapamiętali słowa optymistycznej piosenki: „Bo gdy jesteśmy razem, to wszystko zwyciężymy”. Następnie wystąpili uczniowie kl. IVb, którzy przygotowali udaną i pomysłową inscenizację „Pinokia” (wych. Agnieszka Ostrowska).

Na następnej lekcji zobaczyliśmy wzbogaconą piosenkami i układami tanecznymi „Calineczkę” w wykonaniu kl. IIc (wych. Ewa Lewandowska) oraz zabawną historię  „O smoku, który zmienił dietę” przygotowaną przez kl. If (wych. Mirosława Chmielowiec).

          Przedstawienia oparte na motywach mitologicznych przygotowały starsze klasy. Uczniowie Ib gimnazjum (opiek. Anna Dziemińska) zaprezentowali mit pt. „Demeter i Kora”, a klasa Vb (opiek. Honorata Guździoł) - zabawną adaptację mitu o królu Midasie, którego zastąpiła królowa Midasinda. Z kolei grupa uczniów klasy IIf gimnazjum (opiek. Alicja Kosznik) pokazała współczesną wersję „Balladyny”, w której dziewczyny „nie dały się wpuścić w maliny”.

          Inny temat – realizacji marzeń i ceny, jaką się płaci za popełnione błędy - podejmowało przedstawienie pt. „Amerykański sen” klasy IIa gimnazjum (opiek. Justyna Wołoszyk-Brzezińska).

          Wszystkich młodych aktorów należy pochwalić za wspaniałą grę aktorską, opanowanie tremy i zaangażowanie. Na uwagę zasługują też kolorowe, pomysłowe kostiumy i oryginalne elementy scenograficzne. Przedstawienia bardzo się podobały widzom, którzy doskonale się bawili, a wykonawców nagradzali gromkimi brawami. Podziękowania należą się też wychowawcom i nauczycielom, którzy pełnili rolę reżyserów i scenografów, a także rodzicom, którzy pomogli przygotować kostiumy.

          Zakończyły się tegoroczne spotkania z teatrem, ale przedstawienia będzie można zobaczyć w czerwcu, podczas szkolnego festynu.

 Fotogaleria                                                                    Oprac. Alicja Kosznik

POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU 

W tym roku szkolnym w gimnazjum realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Poczytaj mi, przyjacielu”. Uczennice klas trzecich gimnazjum czytają dzieciom z przedszkola „Bajka” oraz z naszego oddziału przedszkolnego. W ten sposób popularyzują książki i czytelnictwo wśród najmłodszych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wszelkie badania mówią o tym, że ponad połowa Polaków w ogóle nie czyta książek. A przecież czytanie przynosi wiele korzyści, m.in. uczy języka i myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę, wspiera rozwój psychiczny i rozwija wyobraźnię.
    Pierwsze zapoznawcze spotkanie z dziećmi z grupy „Wiewiórki” odbyło się w listopadzie, kiedy przedszkole „Bajka” obchodziło swoje imieniny. Temu podporządkowano tematykę zajęć. Gimnazjalistki przyniosły różne bajkowe rekwizyty, a dzieci świetnie radziły sobie z rozpoznawaniem znanych baśni.  Były też zagadki, puzzle  i kolorowanki oraz pierniczki – prawie jak z domku Baby Jagi.
    Tematy kolejnych spotkań najczęściej były dostosowane do kalendarza.        23  listopada uczczono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci przyniosły swoje ulubione pluszaki. Podczas zabawy najmłodsi wysłuchali opowiadań i wierszy, których bohaterami były oczywiście misie. Razem także śpiewali i bawili się w rytm misiowych piosenek.
Na kolejnych spotkaniach gimnazjalistki czytały wiersze i opowiadania o Mikołaju, świętach Bożego Narodzenia, zimie, pomocy koledze czy zajęciach przy komputerze. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat przeczytanych utworów, z których zawsze wynikała jakaś nauka. Po lekturze była zabawa i kolorowanki.
    W marcu zespół zorganizował zbiórkę książeczek dla dzieci z przedszkola. O akcji informował plakat zachęcający uczniów do udziału w zbiórce. Książki składano w skrzynce, która najpierw stała w bibliotece, a później w holu na parterze.    
    5 kwietnia dzieci z przedszkola „Bajka”, pod opieką swoich wychowawców,   odwiedziły naszą szkolną bibliotekę. Zobaczyły wypożyczalnię i czytelnię. Gimnazjalistki zachwalały bibliotekę jako prawdziwy skarbiec, w którym można poznać wielu książkowych bohaterów. Dzieci dowiedziały się, jak należy się tu zachować i jak obchodzić się z książką. Same mogły też podejść do półek i obejrzeć książeczki. W czytelni na dzieci czekały literackie zagadki.  Czterolatki bardzo chętnie brały udział w zabawie, odgadując imiona ulubionych bohaterów i rozpoznając książki po okładce. Wysłuchały też wierszy „Rzepka” i „Stefek Burczymucha”. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały zakładki i oraz zebrane w czasie zbiórki książki, które zabrały do przedszkola.
    Mamy nadzieję, że dzieci z grupy „Wiewiórki” polubiły książki i w przyszłości same chętnie będą czytać.
    Projekt „Poczytaj mi, przyjacielu” realizują uczennice klasy III a i IIIb gimnazjum: Iga Mańska, Natalia Gruchała, Julia Kowalska, Paulina Kropidłowska, Aleksandra Trapkowska, Natalia Kamrowska.

 Fotogaleria                                                        
Oprac. Alicja Kosznik


BRĄZOWY MEDAL

w Finałach Wojewódzkich XVI Turnieju Piłki Nożnej "Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku"

W dniach 11-12 kwietnia 2016 r. na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu rozegrane zostały Finały Wojewódzkie XVI Turnieju Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku z udziałem dwóch reprezentacji dziewcząt z naszej szkoły. Jest to jeden z największych turniejów piłkarskich dla dzieci w Europie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy V i VI SP, które osiągnęły duży sukces, zajmując V miejsce w kategorii U-12. Natomiast dziewczęta z klasy II i III SP wywalczyły III miejsce – BRĄZOWY MEDAL w kategorii U-10!  Ponadto najlepszą bramkarką całego turnieju została nasza zawodniczka - Agata Marcinkowska.

Skład drużyny do lat 12: Paulina Kuśpa (Vd) - bramkarka, Patrycja Trapkowska (Vd), Iga Tuszkowska (Vd), Otylia Konkol (Vd), Wiktoria Netkowska (Vd), Katarzyna Bławat (Vd), Wiktoria Kujawa (Vc), Iga Leszczyńska (VIa), Marta Kujach (VIa).

Skład drużyny do lat 10: Agata Marcinkowska (IIId) - bramkarka, Kamila Herman (IIe), Martyna Cygert (IIIa), Julia Kuchnowska (IIIa), Oliwia Dzienisz (IIIc), Amelia Żołnowska (IIIc), Oliwia Ebertowska (IIIb), Wanessa Dudek (IIIb), Julia Sadłoch (IIId).

Trenerem drużyn jest pani Dominika Brzezińska. Fotogaleria

       Oprac. Dominika Brzezińska
SUKCESY  UCZNIÓW  W  KONKURSACH

Zakończyły się już eliminacje wojewódzkie wszystkich konkursów kuratoryjnych.
Największym osiągnięciem może pochwalić się uczennica klasy IIId gimnazjum, Aleksandra Kujach, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum, zajmując pierwsze miejsce w województwie.
Uczennica klasy IIId, Julia Brzozowska, reprezentowała szkołę na Wojewódzkim Konkursie Geograficznym i zdobyła tytuł finalisty.  Uczniowie gimnazjum: Kamil Konk (kl. IIIe) i Tomasz Kaliński (kl. IIb) zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

 

Sukcesy odnieśli również uczniowie szkoły podstawowej. Laura Orland (kl. VIb) została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkoły podstawowej; finalistkami tego konkursu zostały Rozalia Szulc (kl. VIc) i Weronika Macierzanka (kl. VIc). Uczeń kl. Vb, Marceli Greinke, reprezentował naszą szkołę w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych.

Uczniom gratulujemy sukcesów.

 

 


KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

10 lutego w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku odbył się etap finałowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, do którego zakwalifikowało się 156 uczniów z województwa pomorskiego. Szkołę Podstawową nr 6 w Kościerzynie w finale reprezentowały aż trzy uczennice.

          Laura Orland z klasy VIb (op. Anna Polak) zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Natomiast Weronika Macierzanka i Rozalia Szulc z klasy VIc (op. Honorata Guździoł) uzyskały tytuł finalisty wspomnianego konkursu.

          21 marca 2016  Laura odebrała zaświadczenie z rąk pani kurator Elżbiety Wasilenko podczas uroczystości wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów kuratoryjnych, zorganizowanej w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku...... Fotogaleria

          Dziewczętom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


IMIENINY SZKOŁY
       21 marca odbyła się coroczna uroczystość – Imieniny Szkoły. Wspólnie obchodzili ją uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, które od 16 października ub. roku również nosi imię ks. dr. Bernarda Sychty. Narratorzy i recytatorzy przypomnieli fakty z życia Patrona oraz jego zasługi dla Kaszub i Kociewia, z których możemy być szczególnie dumni. Słowa narracji uzupełniały wiersze i fragmenty wspomnień ks. Sychty oraz piosenki kaszubskie w nowoczesnym brzmieniu.

          W drugiej części apelu wystąpiły dzieci z klasy IIIa i IIIb szkoły podstawowej, które wierszami i wesołymi piosenkami powitały wiosnę oraz złożyły wszystkim świąteczne życzenia. 

          Uroczysty apel poprzedziły Dni Patrona. W tym czasie odbyło się wiele konkursów wiedzy i konkursy plastyczne. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

WYNIKI KONKURSÓW

 

Konkurs plastyczny „Moje miasto – Kościerzyna” dla uczniów klas I SP     

Miejsce

I

Julia Dmuchowska

kl. If

II

Daniel Pigla

kl. Ia

III

Aleksandra Szczepańska

kl. Ic

wyróżnienia

Kornelia Skórowska

kl. Ia

Piotr Bruniecki

kl. Ic

Magdalenia Schütz

kl. If

Joanna Borzestowska

kl. Ib

Weronika Peplińska

kl. Id

Bartek Bronk

kl. If

 

Konkurs plastyczny „Ilustracje do baśni kaszubskich” dla uczniów klas II SP

 

Miejsce

I

Kinga Gurska

kl. IId

II

Wiktoria Rospęk

kl. IIb

III

Wiktor Tabarkiewicz

kl. IId

wyróżnienia

Krystian Ulenberg

kl. IIe

Laura Orlikowska

kl. IIb

Kinga Laska

kl. IIe

 

Konkurs „Znamy  baśnie kaszubskie” dla uczniów klas III SP

 

Miejsce

I

Konstancja Bystron

kl. IIIc

II

Jakub Stalke

kl. IIId

Aleksander Wołoszyn

kl. IIIc

III

Klaudia Szymańska

kl. IIIa

wyróżnienia

Marceli Piechowski

kl. IIIa

Adam Lorbiecki

kl. IIId

 

Konkurs „Ks. dr Bernard Sychta - życie i twórczość” dla uczniów klas IV-VI

 

Miejsce

I

Nikola Polak

kl. IVb

II

Weronika Szymkowiak

kl. IVa

III

Martyna Kuklińska

kl. VId

wyróżnienia

Julia Zielinska

kl. VIb

Marta Kujach

kl. VIa

Roksana Litwin

kl. VIb

Alicja Kuśmierczuk

kl. VId

 

Konkurs „Ks. dr Bernard Sychta - życie i twórczość” dla uczniów gimnazjum

 

Miejsce

I

Kamil Konk

kl. IIIe

II

Julia Jankowska

kl. IIa

Weronika Plichta

kl. IIIc

III

Aleksandra Kujach

kl. IIId

wyróżnienia

Agnieszka Pazda

kl. IIa

Amelia Dolińska

kl. Id

Paula Mazurek

kl. IIId

 

Szkolny konkurs „Wielcy Kaszubi”

Nagrody otrzymali

Martyna Kuklińska kl. VId         

Maciej Grzesik        kl. IIe gimnazjum

 

Konkurs „Szlaki turystyczne Kaszub”

 

Miejsce

I

Julia Zielinska

kl. VIb

II

Martyna Szala

kl. VIb

III

Weronika Szymkowiak

kl. IVa

 

Konkurs plastyczny „Sceny z życia ks. Bernarda Sychty”

Nagroda specjalna dla Katarzyny Walczak z klasy IIe gimnazjum

Miejsce

I

Klara Waśniewska

kl. VIb

Kajetan Pobłocki

kl. IVb

II

Iga Kropidłowska

kl. VIc

III

Martyna Masiak

kl. VIc

wyróżnienia

Aleksandra Borgus

kl. Va

 Fotogaleria

                                                                                                  Oprac. A.Kosznik


ZNAMY WYNIKI  IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Podróże z książką”

Nasza szkoła po raz czwarty wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Podróże z książką”. Konkurs co roku organizuje Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Podzielony jest na dwa etapy (eliminacje i finał) i odbywa się w dwóch kategoriach: klas IV-VI szkół podstawowych (11 marca) oraz I-III gimnazjów (18 marca). Brały w nim udział drużyny z województwa pomorskiego. W kategorii klas IV-VI SP nasza drużyna w składzie: Laura Orland i Izabela Flisikowska (opiekun konkursu – Beata Jansen) zajęła I miejsce, pokonując ponad 50 drużyn z województwa pomorskiego. W konkursie w tej kategorii udział wzięło 56 drużyn dwuosobowych. Wkategorii klas I-III G nasza drużyna w składzie: Martyna Hromiak i Aleksandra Karczewska (opiekun konkursu - Barbara Gostomska) zajęła II miejsce,pokonując ponad 40 drużyn z województwa pomorskiego. W konkursie w tej kategorii udział wzięło 45 drużyn dwuosobowych. 
Oprac. Beata Jansen

DNI  MATEMATYKI

          Po raz drugi odbyły się w marcu szkolne Dni Matematyki. W „STREFIE MATEMATYKI” (hol na II piętrze) nauczyciele przygotowali dla uczniów różne zadania, rebusy, konkursy. Jednym z nich był konkurs figur przestrzennych (organizator Beata Każyszka). Uczniowie wykonali ciekawe prace, które wystawiono na korytarzu.

          Kolejny konkurs sprawdzał umiejętności matematyczne uczniów klas czwartych (organizator Dorota Kowalewska). Tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia" przypadł Aleksandrze Mikulskiej (kl. IVb). Drugie miejsce zajęła Julia Sondej (IVb), a trzecie ex aequo: Oliwier Berth (IVd), Weronika Szymkowiak (IVa), Zuzanna Klasa (IVa), Michał Wirkus (IVa).

Przez kilka dni w czasie przerw uczniowie rozwiązywali zadania. W zabawie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów klas IV – VI. Najwięcej zadań rozwiązała poprawnie Laura Orland (VIb), na drugim miejscu znaleźli się: Wiktoria Netkowska (Vd), Otylia Konkol (Vd), Aleksandra Mikulska (IVb), Iga Tuszkowska (Vd), Wiktoria Bukowska (Vd), a na trzecim - Marta Kowalewska (IVb).

Dni Matematyki wzbudziły zainteresowanie uczniów, a najlepsi matematycy otrzymali nagrody.

 

Fotogaleria

                                                                                        Oprac. Alicja Kosznik

....

KONKURS MAKS MATEMATYCZNY 2016

    9 marca odbyła  się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
„Maks Matematyczny”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przewodniczącą konkursu była pani Lucyna Lemańczyk - Bławat.

   Dyplomy uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie „Maks” otrzymali: Kamil Konk z klasy 3e gimnazjum (opiekun Monika Hinc), który zajął 1 miejsce w województwie i Jakub Sztąborowski z klasy 2c szkoły podstawowej (opiekun Ewa Lewandowska), który zajął 8 miejsce w województwie.
Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Oprac. Lucyna Lemańczyk – Bławat

.....

UDZIAŁ W PROJEKCIE OSPR

Od początku roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w projekcie Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej. W  ramach tej akcji nasi uczniowie biorą udział w treningach piłki ręcznej, gdzie poszerzają  swoją wiedzę na temat tego sportu oraz doskonalą swoje umiejętności sportowe. Ośrodki te finansowane są przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, który w ramach tego sponsoruje szkole oraz uczniom sprzęt sportowy i wyjazdy szkoleniowe. W projekcie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Zawodniczki szkoły podstawowej: Wiktoria Kujawa (Vc), Katarzyna Bławat (Vd), Julia Skwierawska (Vd), Wiktoria Netkowska (Vd), Weronika Kożyczkowska (VIa), Aleksandra Herman (VIa), Oliwia Szlagowska (VIa), Michalina Pater (VIa), Iga Leszczyńska (VIa), Oliwia Ulenberg (VIa), Kryspina Bukowska (VIb), Zuzanna Szyca (VIb), Roksana Szczepańska (VIc).

Trenerem zawodniczek jest p. Dominika Brzezińska.  Fotogaleria

 

Oprac. Dagmara Lorbiecka i Wiktoria Kosznik
KREDKĄ I PĘDZLEM

W holu na parterze możemy podziwiać piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Prezentowane akwarele, grafiki, komiksy uczniowie tworzyli podczas lekcji plastyki, zajęć artystycznych, a także w ramach zajęć kółka plastycznego. Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana, uczniowie stosowali różne techniki plastyczne. Wystawa świadczy o niezwykłej wyobraźni i wyjątkowych umiejętnościach plastycznych młodych twórców.

To nie pierwsza i nie ostatnia wystawa. Prace plastyczne uczniów z wszystkich poziomów edukacyjnych przez cały rok ozdabiają szkolne korytarze. Uczniowie często biorą też udział w konkursach. Ostatnio wyróżnienie w I Pomorskim Konkursie Plastycznym „Tajemniczy Ogród” uzyskała praca Aleksandry Majkowskiej, uczennicy klasy IIIc gimnazjum.  Fotogaleria

                                                                                                 Oprac. Lucyna Nadolska

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI!  

Pod takim hasłem, znanym z filmu „Gwiezdne wojny”, zorganizowano tegoroczne zimowisko w czasie ferii. Kierownikiem zimowiska była pani Joanna Radtke. 

Atrakcji dla dzieci nie brakowało. Po śniadaniu, czyli „Nabieraniu mocy”, zaczynały się zajęcia. W szkole odbywały się zajęcia sportowe, rekreacyjne, taneczne (nauka zumby) i plastyczne (np. lepienie z masy solnej). Dzieci korzystały też z lodowiska i bawiły się na śniegu. Wiele atrakcji zaplanowano poza szkołą, m.in. zajęcia artystyczne w Domu Kultury i w CKK „Strzelnica”, zabawy na placu zabaw United Chicen, zajęcia edukacyjne w ośrodku „Bystrzak” i zajęcia w lesie zorganizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy.  Dzieci wyjeżdżały też do Wieżycy na opony i ognisko z kiełbaskami, oglądały film w kinie „Remus” i miały zajęcia na basenie. Wolne chwile spędzały w sali gier planszowych, w pracowni komputerowej i w sali telewizyjnej. Uczestnikom zimowiska czas płynął bardzo szybko i nikt się nie nudził. Po intensywnych zajęciach wszystkim bardzo smakował obiad w szkolnej stołówce.

       Organizatorzy zimowiska dziękują osobom prywatnym, instytucjom oraz radom rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum za pomoc finansową. Dzięki życzliwości wielu osób uczestnicy zimowiska spędzili czas bezpiecznie i atrakcyjnie.  

FOTOGALERIA >>>

Oprac. Alicja Kosznik


KONKURS  RECYTATORSKI

W lutym odbyły się szkolne eliminacje XXXIII Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, w których uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Jury po wysłuchaniu recytatorów przyznało nagrody, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, artykulację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

WYNIKI KONKURSU

KLASY I –III SP

I miejsce

Maja Ostrowska

II d

II miejsce

Bartłomiej Reichel

II d

III miejsce

Zuzanna Kaszubowska

II e

wyróżnienia

Filip Andrzejewski

I b

Bartłomiej Kurszewski

I d

Wiktoria Rospęk

II b

Jakub Sztąborowski

II c

Katarzyna Piesik

III c

Julia Majkowska

III c

KLASY IV –VI

I miejsce

Weronika Szymkowiak

IV a

II miejsce

Błażej Szkobel

V b

III miejsce

Izabela Flisikowska

V  b

wyróżnienia

Marta Kujach

VI a

 

Jakub Liedtke

VI b

 

Kalina Walczak

IV a

GIMNAZJUM

I miejsce

Agnieszka Pazda

II a

II miejsce

Marta Czapiewska

I d

III miejsce – ex aequo

Aleksandra Karczewska

I b

Klaudia Widzińska

II a

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce, będą reprezentować naszą szkołę w konkursie miejskim. 

        Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Oprac.: Dorota Piesik, Barbara Gostomska
Walentynki

W lutym jak co roku, Samorząd Szkolny zainicjowała akcję „poczta walentynkowa”. Przez cały tydzień uczniowie mogli wkładać kartki do specjalnie przygotowanej skrzynki. Wszystkie zostały dostarczone do adresatów przez Julię Lipską i Natalię Gruchałę z samorządu. W tym roku ilość kartek była rekordowa! Na przerwach towarzyszyła nam muzyka, podkreślająca atmosferę dnia. 

 

Oprac. Aleksandra Meger
ZAKOŃCZENIE ROZGRYWEK

Zakończyły się rozgrywki XLIV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce dziewcząt. W rozgrywkach pierwszego szczebla nasze uczennice zdecydowanie pokonały siatkarki z innych szkół miejskich.

Zawody powiatowe odbyły się w naszej szkole. Gościliśmy trzy zespoły z powiatu kościerskiego: Dziemiany, Łubianę i Lubań. Nasze uczennice wykazały się najwyższymi umiejętnościami technicznymi i taktycznymi i zwycięży we wszystkich spotkaniach wynikiem 2 : 0. Zwycięstwo w igrzyskach powiatowych dało naszym młodym siatkarkom awans do zawodów rangi wojewódzkiej.

Półfinał XLIV Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce również został rozegrany w naszej szkole. Już w pierwszym meczu musieliśmy uznać wyższość zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim. Nasze dziewczęta rozegrały dobre spotkanie, ale w rezultacie zabrakło sportowego doświadczenia i musieliśmy przełknąć gorycz porażki. W kolejnych spotkaniach zdecydowanie zwyciężyliśmy wynikiem 2 : 0.

Końcowa klasyfikacja zawodów wojewódzkich:

  I miejsce    Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gdańskim

 II miejsce   Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

III miejsce    Szkoła Podstawowa w Brusach

 IV miejsce   Szkoła Podstawowa w Rotmance

Skład naszej reprezentacji: Martyna Adamczyk, Anna Burcon, Kryspina Bukowska, Aleksandra Herman, Zuzanna Lass,  Roksana Litwin,  Roksana Szczepańska, Wiktoria Szwichtenberg, Zuzanna Szyca, Neli Wanta, Julia Zielińska. FOTOGALERIA

Opiekun zespołu: Adriana Knopik.

                                                                                   Gratulacje!
KONKURS PRZYRODNICZY

W dniu 09.02.2016 r. odbył się finał konkursu przyrodniczego „Przyroda Polska”. Wzięło w nim udział 33 uczniów. Wynik tego konkursu przedstawia się następująco:


Miejsce

Nazwisko i imię

klasa

Szkoła

1.

Kajetan Pobłocki

IV

ZSP1

2.

Konrad Klawikowski

VI

SP1

3.

Bartłomiej Matusiak

VI

ZSP3

4.

Wiktoria Meyer

VI

SP1

4.

Mikołaj Szymański

VI

ZSP2

Fotogaleria

 Konkurs zorganizowała Bożena Tomaczkowska.
POZNAJEMY ZAWODY

W okresie od 17 listopada do 22 stycznia  w szkole podstawowej odbywały się warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas szóstych. Każda klasa uczestniczyła w pięciu 45-minutowych zajęciach warsztatowych, które prowadziła p. Elżbieta Turzyńska - doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kultury. Uczniowie poznawali swoje mocne i słabe strony, zdolności i predyspozycje. Zapoznali się z zawodami istniejącymi na rynku pracy, poznawali czynności, jakie wykonują osoby reprezentujące dany zawód. Dowiedzieli się, jakie są  przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze określonych zawodów. Na zakończenie zajęć młodzież wypełniała testy samooceny oraz kwestionariusze preferencji zawodowych.

   Oprac. Mariola Korpalska
Lekcja nie z tej Ziemi - „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” dla uczniów ZSP 1

19 i 20 stycznia uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunami wybrali się do kina „Remus” na projekcję filmu „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”. Wśród fanów znaleźli się uczniowie, którzy przebrali się w stroje filmowych bohaterów: Aleksandra Kropidłowska  oraz Iga Szmaglińska – uczennice z klasy IIa gimnazjum wcieliły się w role lorda Vadera i szturmowca  Imperium. Młodzież  z  zapartym tchem śledziła dalsze losy bohaterów. Po projekcji uczniowie dyskutowali na temat efektów specjalnych i  gry aktorów. Wszystkim bardzo podobała się kolejna część gwiezdnej sagi.

 

                                                                        Oprac. Justyna Wołoszyk - BrzezińskaKONKURS MATEMATYCZNY MAT 2016

W dniu 13 stycznia br. odbyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. Wzięło w nim udział 67 uczniów naszej szkoły. Kilku uczestników konkursu doskonale poradziło sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności matematyczne  na różnych poziomach i zajęło wysokie miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej.

WYNIKI KONKURSU

 

 

Miejsce

w województwie

Kamil Konk

III e G

1

Jakub Sztąborowski

II  c SP

1

Aleksander Wołoszyn

III c SP

1

Piotr Dargacz

II f G

6

Izabella Binięda Pastwa

II a SP

6

Winicjusz Wierzba

II c SP

7

Zuzanna Kaszubowska

II e SP

7

Marceli Greinke

V b SP

9

Konstancja Bystron

III c SP

10

 


Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Oprac. Agnieszka Sikorska24. FINAŁ WOŚP

10 stycznia odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  w którym udział wzięło 54 uczniów naszej szkoły. Wolontariusze z ZSP nr 1 wykazali się bardzo dobrą organizacją i zebrali największą sumę pieniędzy  z wszystkich szkół powiatu kościerskiego. W tegorocznej akcji zgromadziliśmy 13644,25 złotych. Na wyróżnienie zasługują trzy najlepsze pary dziewcząt: Julia Jankowska i Agata Rolbiecka, Iga Wysińska i  Weronika Wołoszyk, Oliwia Lorbiecka i Kinga Kleinszmidt. Wszystkim wolontariuszom należy się uznanie i pochwała za trud i wysiłek włożony w zbiórkę pieniędzy. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Michał Drzymała i Paweł Mania. Fotogaleria
UDANY WYSTĘP

    6  stycznia uczniowie  naszego  gimnazjum  i  szkoły podstawowej  wystąpili na scenie w Sali  im. L. Szopińskiego. Wystawiliśmy tam, na zaproszenie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dyrektor kina, pani Jolanty Sutor, przedstawienie bożonarodzeniowe pt. „Betlejem – dom pojednania”. Obejrzeli je mieszkańcy miasta, a  wśród nich rodziny naszych uczniów. Cieszymy się, że po raz kolejny młodzież i dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, a także  podtrzymywania tradycji świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie bardzo podobało się publiczności, która nagrodziła  występujących gromkimi brawami. Jasełka uczniowie i rodzice mogli zobaczyć w szkole przed świętami, 21 grudnia.  
Gwiazdka dla zwierząt

W grudniu nasza szkoła, na zaproszenie Klubu Przyjaciół Zwierząt z ZSP nr 2, uczestniczyła w akcji „Gwiazdka dla zwierząt”. Zbieraliśmy dary dla zwierzaków znajdujących się pod opieką Fundacji Pies Szuka Domu – podmiotu odpowiedzialnego za odławianie bezdomnych zwierząt z Kościerzyny. Koordynatorkami akcji były opiekunki Samorządu Szkolnego, panie Mariola Czajkowska i Aleksandra Meger. FOTOGALERIA

Oprac. Aleksandra Meger
Boże Narodzenie w szkole

Od 14 grudnia funkcjonowała w szkole poczta mikołajkowa – każdy mógł przesłać kartkę lub drobny upominek. 23 grudnia Mikołaj wspólnie z pomocnicą – Mikołajką, roznosili przesyłki. Przez cały dzień towarzyszyła nam świąteczna muzyka, wprowadzając wszystkich w bliski już, magiczny czas. FOTOGALERIA

                                                                                              Oprac. Aleksandra Meger
KONKURS GEOGRAFICZNY

10 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Żukowie odbył się drugi etap (rejonowy) konkursu geograficznego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie gimnazjum: Julia Brzozowska (kl. IIId), Kamil Konk (IIIe) i Adam Treder (IId). Tematyka konkursu „Wędrówki po Europie” obejmowała zarówno wiedzę z zakresu klas I-III gimnazjum, jak i zagadnienia z literatury dodatkowej.
    Do trzeciego etapu konkursu – wojewódzkiego – zakwalifikowała się Julia Brzozowska.

                                                                                         Oprac. Jarosława Woźniak
Jest takie miejsce… Gdański Teatr Szekspirowski

    8 grudnia 2015 r. 37 uczniów naszej szkoły spędziło wieczór w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. „Wesołe kumoszki z Widsoru” podbiły serca młodzieży. Język wybitnego dramaturga zafascynował uczniów, którzy zobaczyli spektakl przewrotny, inteligentny, zrealizowany z lekkością i skrzący dowcipem.
    „Warto tu być”, ”Tego spektaklu nie można przeoczyć”, ”Powinniśmy tu częściej przyjeżdżać” – takie były refleksje uczniów podczas powrotu do Kościerzyny.
Nie mniejsze wrażenie zrobił na oglądających gmach teatru, a szczególnie scena elżbietańska.
    Jesteśmy przekonane, że to spotkanie ze sztuką na długo pozostanie w pamięci młodzieży i zmotywuje ją do częstszego korzystania z ofert „kultury wysokiej”.

Oprac. Anna Dziemińska, Honorata Guździoł


KIBICE W ERGO ARENIE
 

    Tradycyjnie, jak co roku, rozpoczęły się comiesięczne wyjazdy do Ergo Areny w Gdańsku na mecze siatkówki mężczyzn. W tym roku nasza pomorska drużyna Lotos Trefl Gdańsk rywalizuje w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. 
    W listopadzie kibicowaliśmy naszej drużynie podczas meczu z serbskim klubem Vojvodiną NS Seme Novi Sad. Wynik spotkania 3 : 0 dla Lotosu.
W grudniu trzymaliśmy kciuki za Lotos, który grał z słoweńskim klubem ACH Volley Lublaną.
    Hitem sezonu będzie styczniowe spotkanie Lotosu z włoskim klubem Modena Volley, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Fotogaleria

                                                                                                            Oprac. Adriana Knopik
"SKOCZNE" ZAJĘCIA

    Klasy VI c SP i I a G uczestniczyły w nietypowej lekcji wychowania fizycznego w JUMPCITY w Gdyni. Miejsce to jest rajem na ziemi dla poszukiwaczy przygód. W JUMPCITY każdy skakał, nie tylko z radości, a na ponad 140 trampolinach spełniły się nasze marzenia o lataniu. Ta lekcja wychowania fizycznego dostarczyła też nam dużej dawki  zdrowego ruchu. Czas, który tam spędziliśmy, był odskocznią od rzeczywistości. Pozwolił zapomnieć o monitorach, poprawić sprawność fizyczną i namalował uśmiech na naszych twarzach.
    Przy okazji pobytu w Gdyni poszliśmy na Skwer Kościuszki, gdzie jedni przypomnieli sobie, a drudzy poznali historię miasta i ludzi z nim związanych. Pouczającym momentem wycieczki było też zwiedzanie ORP Błyskawica i Daru Pomorza. Fotogaleria

Oprac. uczniowie kl. VIc
Mikołajki w szkole

Tradycją jest, że 6 grudnia obchodzimy w szkole Mikołajki. W tym roku, ze względu na kalendarzowe zawirowania, szkolne obchody odbyły się 4 grudnia. Większość uczniów pamiętała, by przynieść mikołajowe czapki lub inne ubrania, nawiązujące do zbliżających się świąt. Samorząd szkolny ufundował drobne upominki dla uczniów – słodycze, które były rozdawane na przerwach. Jak zawsze towarzyszyła nam świąteczna muzyka. FOTOGALERIA

Oprac. Aleksandra Meger

MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ 

6 grudnia odbył się w Gdańsku Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej, w którym reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce. Gratulujemy!
Zdobyte miejsca:
- ZSP 1 Sokół Kościerzyna
- Akademia Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka Gdańsk
- UKS Conrad Gdańsk 
-UKS Siódemka Osowa Gdańsk.
Skład ZSP I SOKÓŁ Kościerzyna:

Reichel Dawid – 29 bramek – najlepszy strzelec turnieju
Woelke Filip – najlepszy zawodnik drużyny
Hinca Arkadiusz
– najlepszy bramkarz turnieju
Śliwa Szymon – 11 bramek
Zgraja Jakub – 9 bramek
Miszczak Jan – 3 bramki
Mrozewski Jakub, Machut Kacper, Olszewski Jakub, Felskowski Filip, Żymierczykiewicz Damian, Bert Michał.  Fotogaleria

                                                                    Trener: Ewa Kuźma
WIZYTA W „LUBIANIE”

W grudniu uczniowie klas III gimnazjum jak co roku odwiedzili Zakłady Porcelany
Stołowej SA "Lubiana". Podczas zwiedzania zapoznali się z tokiem produkcyjnym tego największego producenta wyrobów porcelanowych w Polsce i jednym z największych w Europie. Mieli również okazję obejrzeć stanowiska pracy i zapoznać się z ofertą podjęcia nauki i praktyki w zakładzie. Wyjazdy zorganizowała Jarosława Woźniak, nauczycielka geografii.  Fotogaleria
III POWIATOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINI SIATKÓWKI DZIEWCZĄT KLAS V – VI

4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie odbył się III Powiatowy Mikołajkowy Turniej mini siatkówki dziewcząt kas V – VI o puchar Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Gościliśmy rekordową ilość drużyn z SP 6 i szkół powiatu kościerskiego. Zawodniczki rozgrywały swoje mecze w duchu sportowej rywalizacji i podczas każdego pojedynku stosowały zasady fair play. Młode siatkarki wykazały się dużymi umiejętnościami. W role sędziów turnieju wcieliły się uczennice klas sportowych z gimnazjum.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce         SP Łubiana I
II miejsce        Mikołajki (SP 6 kl. VI b)
III miejsce       Santa Claus (SP 6 kl. VI b)
IV miejsce      SP Lubań II
V miejsce       Firanki (SP 6 kl. VI a)
VI miejsce      Szokoladki (SP 6 kl. VI d)
VII miejsce     Żelkowe humbaki (SP 6 kl. VI c)
VIII miejsce    Blue Angels (SP 6 kl. V d )
IX miejsce      SP Lubań I
                        Smerfy (SP 6 kl. V b)
XI miejsce      Elmoty ( SP 6 kl. VI d )
XII miejsce     SP Łubiana II
                     Hefalumpy (SP 6 kl. VI a)
XIV miejsce   Śnieżnobiałe bałwanki (SP 6 kl. VI b/ VI c)
XV miejsce    Rude Dzieci (SP 6 kl. V c)
XVI miejsce   Minionki (SP 6 k. V b )
XVII miejsce Drapieżne kocice (SP 6 kl. V a)
XVIII miejsce Hollyball (SP 6 kl. V c)
Wszystkie zawodniczki otrzymały słodkie upominki i dyplomy, a trzy pierwsze drużyny - medale. Zwycięska drużyna z SP Łubiany przez najbliższy rok będzie się cieszyła posiadaniem przechodniego pucharu ufundowanego przez dyrektora ZSP nr 1 w Kościerzynie.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok. Fotogaleria

                                                                                                                  Oprac. Adriana Knopik
WYJAZD DO ZAKŁADU KOSMETYCZNEGO „VENA”

 1 grudnia roku uczennice klas IIID i IIIE gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego pod tytułem "Substancje chemiczne wokół nas” wybrały się do zakładu produkcji kremów i kosmetyków "Vena" w Sztofrowej Hucie. Celem wizyty było zdobycie wiedzy na temat wykorzystania substancji chemicznych w codziennym życiu, poznanie tajników pracy w laboratorium (preorientacja zawodowa) oraz nabycie nowych doświadczeń i wiedzy, które pomogą im w wykonaniu projektu. Dziewczyny z zaciekawieniem słuchały opowieści pań pracujących w zakładzie na temat czynności wykonywanych w laboratorium, fazach produkcji i niezwykłej skrupulatności, z jaką podchodzą do każdego zlecenia. Dowiedziały się, że praca w zakładzie kosmetycznym to niebywale frapujące zajęcie, wymagające precyzji oraz staranności. Zwieńczeniem ich wizyty była możliwość samodzielnego wyprodukowania żelów do kąpieli, odżywek do włosów oraz pomadek. 
    Ta niezwykle ciekawa wyprawa została udokumentowana w formie fotoreportażu, który można obejrzeć w holu szkoły (na parterze).
     Projekt  „Substancje chemiczne wokół nas” realizują: Julia Brzozowska, Alicja Cyrzan, Paula Mazurek, Karolina Kleinschmidt, Aleksandra Kujach, a opiekunem zespołu jest nauczycielka chemii – pani Maria Werochowska.
 Fotogaleria

                                                                                        Oprac. Aleksandra Kujach (kl. IIId)
Święto Dzieci Słońca

W dniu 30 listopada, z inicjatywy Samorządu Szkolnego, odbyło się w naszej szkole nowe święto – Dzień Dzieci Słońca. Celem było rozjaśnienie ponurych, jesienno – zimowych dni poprzez dostarczenie wszystkim uczestnikom radości wesołą muzyką i jasnymi kolorami. Wszyscy uczestnicy – uczniowie i nauczyciele – zostali zachęceni, by tego dnia ubrać się w wesołe, słoneczne kolory: żółty, pomarańczowy, różowy itd. Na przerwach towarzyszyła nam muzyka, a przedstawicielki samorządu rozdawały dostarczone przez sponsora pomarańcze. FOTOGALERIA

                                                                                         

Oprac. Aleksandra Meger


...
...

KONKURS ALFIK MATEMATYCZNY 2015

    25 listopada odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik Matematyczny”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorem etapu szkolnego konkursu była pani Lucyna Lemańczyk - Bławat. Do konkursu przystąpiło 79 uczniów, w tym 61 uczniów ze szkoły podstawowej i 18 z gimnazjum. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie „Alfik Matematyczny 2015” oraz bezpłatny udział w internetowym konkursie „Maks Matematyczny” otrzymali:
- Jakub Sztąborowski z klasy 2c SP (opiekun Ewa Lewandowska), który zajął 4 miejsce w województwie,
- Kamil Konk z klasy 3e gimnazjum (opiekun Monika Hinc), który zajął 4 miejsce w województwie.
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie otrzymali:
- Aleksander Wołoszyn z klasy 3c SP (opiekun Bożena Peplińska), który zajął 24 miejsce w województwie,
- Piotr Dargacz z klasy 2f gimnazjum (opiekun Hanna Plichta), który zajął 16 miejsce w województwie.
Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku w ogólnopolskim konkursie otrzymała:
- Aleksandra Mikulska z klasy 4b SP (opiekun Monika Hinc), która zajęła 23 miejsce w województwie.
Dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w szkole w ogólnopolskim konkursie otrzymują:
- Nikola Lass z klasy Ic gimnazjum (opiekun Lucyna Lemańczyk – Bławat),
- Aleksandra Makowiecka z klasy 5d SP (opiekun Dorota Kowalewska),
- Kacper Aponowicz z klasy 6c SP (opiekun Lucyna Lemańczyk – Bławat).

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Oprac. Lucyna Lemańczyk – Bławat

...

DYSKOTEKA  ANDRZEJKOWA

    25 listopada uczniowie gimnazjum bawili się na dyskotece andrzejkowej. Zabawa była bardzo fajna, a w przerwach pomiędzy tańcami można było odpocząć przy poczęstunku. Zgodnie z tradycją można też było wziąć udział we wróżbach andrzejkowych – sprawdzić, jakie będzie imię przyszłej żony lub męża, poprosić o wróżbę miłosną lub kupić ciasteczko z wróżbą. 24 listopada na dyskotekach andrzejkowych bawili się uczniowie szkoły podstawowej. Tu również atrakcji nie brakowało, a wspólna zabawa była bardzo udana.
    Dyskoteki zorganizowały Samorządy Uczniowskie wraz z opiekunami, a cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na bieżące potrzeby samorządów.

                                                                                                                   Oprac. Aleksandra Meger
OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z AIDS

23 listopada 2015 roku rozpoczęły się szkolne działania edukacyjno-informacyjne, których autorami są corocznie pedagog gimnazjum Aleksandra Olszewska oraz psycholog Aleksandra Meger, związane ze światowymi obchodami Dnia Walki z AIDS. Uczniowie klas drugich gimnazjum oglądają specjalnie dla nich przygotowaną prezentację filmu „Żyję bez ryzyka AIDS” połączoną z pogadanką na temat zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych.
W tym dniu odbył się też konkurs wiedzy o HIV/AIDS, w którym wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce:  Marta Markowska kl. II d
II miejsce:  Natalia Rapska kl. II b, Klaudiusz Piątkowski kl. II e oraz Agata Kujach kl IIf
III miejsce:  Aleksandra Kropidłowska kl. II a
IV miejsce: Natalia Dorawa kl. II f
    Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce przeszli do międzyszkolnego etapu konkursu, który również zorganizowały panie pedagog i psycholog. Do udziału zaproszono też uczniów z Zespołu Szkół Publicznych nr 2, Zespołu Szkół Publicznych nr 3 oraz Gimnazjum Montessori. Etap międzyszkolny odbył się 30 listopada 2015 roku. Jego wyniki były następujące:
I miejsce: Klaudiusz Piątkowski ZSP nr 1 i Norbert Czekała z Prywatnego Gimnazjum Montessori
II miejsce: Agata Kujach z ZSP 1, Zofia Paracka i Wiktorian Trzebiatowski z ZSP nr 2 oraz Mikołaj Dalecki z ZSP 3
III miejsce: Natalia Rapska i Marta Markowska ZSP nr 1 oraz Magdalena Fornalczyk z ZSP 
nr 3.
    Z rąk pani dyrektor, Grażyny Nykiel wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci upominki rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy! Fotogaleria

Oprac.Aleksandra Olszewska
SKĄD SIĘ BIORĄ ŚCIEKI I CO SIĘ Z NIMI DZIEJE?

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w kościerskiej oczyszczalni ścieków. Celem tych zajęć było zapoznanie się z mechanicznym, biologicznym i chemicznym procesem oczyszczania ścieków. Zajęcia odbywały się w październiku i listopadzie.  Fotogaleria

 

            Oprac. Katarzyna Fenning oraz Maria Werochowska
KONKURS ,,MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” ROZSTRZYGNIĘTY

    21 listopada w Bolszewie odbył się IV etap - finałowy - regionalnego konkursu pn. II Regionalny Kònkùrs Dlô Czëtińców  „Méster Bëlnégò Czëtani”.
W konkursie tym wzięły udział również 4 uczennice z naszych szkół, które były laureatkami  pierwszego lub drugiego miejsca  w miejskim  i powiatowym etapie tego konkursu.
     Uczestnicy konkursu w kategorii uczniów ze szkół podstawowych klas IV-VI mieli za zadanie odczytać przed komisją konkursową wybrane fragmenty „Na pùstkòwiu” - pierwszej części epopei Aleksandra Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło".  Wyzwaniem dla gimnazjalistów była interpretacja felietonów Aleksandra Labudy opublikowanych w zbiorze ,,Gùczów Mack gôdô”.
    Przy ocenie uczestników brane były pod uwagę następujące kryteria: czystość i poprawność wymowy, melodia wymowy, swoboda wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem kaszubskim.
    Nasze  uczennice wypadły świetnie, pokonując kilkunastu rywali w swojej kategorii. Izabela  Flisikowska  z kl. Vb  zajęła II miejsce w kategorii kl. IV-VI  szkół podstawowych, Julia Jankowska z kl. IIa zajęła II miejsce w kategorii klas gimnazjalnych, a Nagrodę Specjalną Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w formie udziału w nagraniu Akademii Bajki Kaszubskiej przyznano Marcie Kujach, uczennicy kl. VI a. Nagranie płyty nastąpi w lipcu 2016 r.
    Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

                                                                                                        Oprac. Karmelita JóźwikŚLADAMI PATRONA

 

Uczniowie klasy IIIc i IIId szkoły podstawowej 20 listopada odwiedzili Izbę Pamięci poświęconą ks. dr. Bernardowi Sychcie. Znajduje się ona przy Szkole Podstawowej w Puzdrowie, która również nosi jego imię. Uczniowie zapoznali się z  wystawionymi tam materiałami i przypomnieli sobie niektóre fakty z jego życia. Przy domu rodzinnym Bernarda Sychty  w Puzdrowie zapalili znicz, a następnie udali się do Sierakowic, aby pod pomnikiem naszego Patrona złożyć kwiaty.

Dzieci odwiedziły również Egzotyczny Park ZOO – Egzotyczne Kaszuby w Tuchlinie. W tym ciekawym obiekcie uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat rzadkich gatunków gadów, ptaków, ryb, ssaków i pająków z całego świata. Mieli również możliwość brania zwierząt na ręce czy zrobienia sobie zdjęć z niektórymi okazami.
Wycieczka wszystkim dzieciom bardzo się podobała. Fotogaleria

 

                                                                                                 Oprac. Sabina Tkaczyk

 
MISTRZOSTWA SZKOŁY KLAS II W DWA OGNIE

Klasy drugie szkoły podstawowej w dniach 17 – 18 listopada rozegrały swoje igrzyska sportowe pod hasłem ”Mistrzostwa Szkoły w DWA OGNIE”. Dzieci przy pomocy swoich wychowawców starannie przygotowały się do zawodów. Były dodatkowe treningi, plansze z dopingującymi hasłami, uczniowie wybrali też najlepsze  MATKI w swoim zespole. Każdego dnia wszystkie drużyny rozegrały po dwa mecze, a punkty można było zdobyć przez trafienie piłką zawodnika przeciwnej drużyny.
Wyniki meczów:
1/ klasa II b – II e     [7 – 7]
2/ klasa II c – II d     [8 – 17]

3/ klasa II a – II e     [9 – 11]

4/ klasa II b – II c     [9 – 12]

5/ klasa II a – II d     [7 – 19]

6/ klasa II e -  II c     [15 – 9]

7/ klasa II d – II b      [13 – 5]
8/ klasa II a – II c      [5 – 15]
9/ klasa II d -  II e      [23 – 15]

10/ klasa II a -  II b    [5 – 14]

Klasyfikacja :   
1 miejsce – klasa II d       8 pkt

2 miejsce – klasa II e       5 pkt

3 miejsce – klasa II c       4 pkt
4 miejsce – klasa II b       3 pkt
5 miejsce - klasa II a        0 pkt

Wszystkie mecze stały na bardzo dobrym poziomie sportowym, a w każdej drużynie pojawiło się wielu uczniów utalentowanych sportowo, którzy w przyszłości będą reprezentować naszą szkołę w różnych rozgrywkach międzyszkolnych. Chłopcy i dziewczęta z niezwykłym przejęciem, sercem i pełnym zaangażowaniem w każdym meczu starali się przyczynić do zwycięstwa swojej drużyny. Wszystkie klasy uczestniczące w zawodach otrzymały od organizatorów pamiątkowe dyplomy. 

Turniej przygotowały i przeprowadziły: Ewa Kuźma i Elżbieta Reichel. Fotogaleria

                                                                                                                              Oprac. Janusz Kuźma
SPOTKANIE Z DIETETYKIEM KLAS IIB I IIIA gimnazjum.

    Dnia 13 listopada 2015r. klasy IIb  i IIIa gimnazjum brały udział w spotkaniu z dietetykiem w ramach IV edycji kampanii „Uwaga Nadwaga”. Akcja ma na celu zwiększenie naszej świadomości dotyczącej właściwych nawyków żywieniowych i ich wpływu na nasze zdrowie. Niestety problem nadwagi i otyłości coraz częściej dotyka też dzieci i młodzież, które zamiast aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, wolą przesiadywać przed komputerem lub monitorem. Z raportu WHO wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie! Podczas prelekcji pani dietetyk Monika Zarach omówiła zasady zdrowego odżywiania nastolatków jak i stosowania właściwej diety dla sportowców. Zwróciła również uwagę na choroby związane z zaburzeniami odżywiania takimi jak anoreksja, bulimia czy ortoreksja. Fotogaleria

Oprac. Karolina Rekowska, Sylwia Wienke
KONKURS BIM-BOM 

    07 listopada 2015r. uczennica kl.IIId gimnazjum Aleksandra Kujach zdobyła
Nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w IX Edycji Ogólnpolskiego Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatrzyku Bim – Bom w Gdańsku.
Aleksandra otrzymała również Nagrodę Dyrektora Teatru Otwartego Dariusz S. Wójcika- zaproszenie do udziału w koncercie XVIII Muzycznego Roku dla Przymorza .
Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów.

Oprac. Dorota Piesik
WIZYTA W MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE

6 listopada uczniowie klasy IIIc i IIId szkoły podstawowej odwiedzili jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Dzieci zapoznały się z prezentowaną tam wystawą o Józefie Wybickim i okolicznościach powstania „Mazurka Dąbrowskiego” oraz wystawą przedstawiającą jego rolę w podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków w okresie walki o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Klimat zabytkowych wnętrz pomorskiego dworku szlacheckiego z XVIII wieku i początku XIX wieku dodatkowo zachęcał do uważnego słuchania ciekawej prezentacji. Fotogaleria

                                                                                                 Oprac. Sabina Tkaczyk
DZIEŃ KAPCIA

30 października obchodziliśmy Dzień Kapcia. Każdy mógł zaprezentować swoje kapcie – im ciekawsze, tym lepiej. Wydarzenie to odbyło się z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, a jego celem jest wesołe rozpoczęcie sezonu zimowego w szkole, z którym łączy się obowiązek zmiany obuwia w budynku szkolnym. Uczniowie humorystycznie podeszli do wydarzenia, co dokumentuje galeria zdjęciowa. Przerwy umilała wszystkim muzyka. Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom, którzy zgodzili się, aby każdy uczeń w kapciach korzystał w tym dniu z przywileju nieodpytywania i zwolnienia z pisania kartkówek.  Fotogaleria

                                                                                              Oprac. Aleksandra Meger

 
STOP DOPALACZOM

   30 października był kolejnym dniem  w gimnazjum pod znakiem profilaktyki antydopalaczowej.  Przedstawiciele Sanepidu, MOPS-u,  Punktu Interwencji Kryzysowej  i KPP odwiedzili szkołę, by rozmawiać z  młodzieżą o szkodliwości i  zagrożeniach jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych, w tym „nowych narkotyków”.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjum. Specjaliści w trakcie swojego wystąpienia informowali też młodzież o prawnych skutkach posiadania, udostępniania lub sprzedawania środków psychoaktywnych.
    W szkole wystawiono też  Mobilny Punkt , który „podróżuje” po całym województwie,  gdzie można było obejrzeć prezentację multimedialną i dowiedzieć się między innymi, jak groźny, nieprzewidywalny i nieodwracalny w skutkach dla organizmu jest skład chemiczny dopalaczy. Punkt cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci  i młodzieży.
  Organizatorzy ufają, że większa świadomość nastolatków w  temacie zagrożeń płynących z podejmowania  zachowań ryzykownych  przełoży się na ich bezpieczeństwo i właściwe postępowanie.
    W przedsięwzięciu uczestniczyli specjaliści: Aleksandra Kamińska - Sanepid,  Aleksandra Pozorska - MOPS, Magdalena Milewczyk – PIK, Piotr Kwidziński – KPP , Aleksandra Olszewska – ZSP 1.  Fotogaleria

                                   Oprac. Aleksandra Olszewska
MECZ PRZYJAŹNI

    29 października na Orliku został rozegrany mecz przyjaźni Polska – Anglia.  Do rywalizacji stanęli gimnazjaliści naszej szkoły i młodzież z Londynu. Na murawę zawodnicy obu drużyn zostali wprowadzeni przez uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej nr 6. Przed rozpoczęciem meczu odśpiewano hymny narodowe obu państw, a następnie nasi zawodnicy wręczyli Anglikom symboliczne upominki.  Dodatkowymi atrakcjami były występy taneczne: przed meczem uczennic II klasy sportowej, a w czasie przerwy gości z Londynu.
  Zgodnie z przewidywaniami rozgrywkom towarzyszyły ogromne emocje. Mimo panującego zimna duża liczba kibiców oraz głośny doping z trybun zagrzewał zawodników do walki.
    Już w 3 minucie goście objęli prowadzenie, forsując polską obronę i pokonując bramkarza. Na odpowiedź naszych zawodników nie trzeba było czekać długo i doszło do wyrównania. Gra na boisku była zacięta i wyrównana, ale zgodna z zasadą fair play. Na szczególną uwagę zasługuje gol zdobyty przez Aleksandra Surmę pod koniec meczu, który wykopując piłkę spod własnej bramki, przelobował bramkarza gości. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 10:6 dla naszych Orłów.
    Po meczu obu drużynom wręczono pamiątkowe puchary. Był także czas na pamiątkowe zdjęcia i autografy. Fotogaleria

                                                                                                                 Oprac. Adriana Knopik
UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia. Z tej okazji uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli w kościele parafialnym św. Trójcy w Mszy, którą odprawił proboszcz parafii ks. prałat Antoni Bączkowski. W kościele został poświęcony nowy sztandar szkoły, który ufundowali rodzice oraz przyjaciele szkoły.
    Następnie  wszyscy udali się do ZSP nr 1, aby w sali gimnastycznej wziąć udział w uroczystej akademii z okazji nadania imienia Gimnazjum nr 1. Spotkanie poprowadzili nauczyciele: pani Hanna Szymkowiak i pan Mariusz Apostel. Pani dyrektor Grażyna Nykiel przywitała wszystkich zaproszonych gości: rodzinę ks. dr. B. Sychty – m.in. bratanicę księdza – panią Stefanię Sychtę, władze miasta, przedstawicieli kuratorium, byłych dyrektorów , byłych i obecnych nauczycieli szkoły, rodziców, absolwentów oraz uczniów. Następnie pani Teresa Preis – Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna - uroczyście odczytała Uchwałę o nadaniu imienia Gimnazjum nr 1 i wręczyła ją dyrektorowi i uczniom. 
    Po zaprezentowaniu sztandaru honorowi goście i jego fundatorzy przybili pamiątkowe gwoździe umieszczone w drzewcu sztandaru. Nastąpiło też symboliczne pożegnanie dotychczasowego sztandaru  Szkoły Podstawowej nr 6, który służył naszej placówce od 1992 roku. Teraz zajął honorowe miejsce w gablocie w Izbie Patrona. Następnie rodzice przekazali pani dyrektor Grażynie Nykiel nowy sztandar, mówiąc: „Jest to symbol tradycji, szacunku dla człowieka i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Pani dyrektor, odbierając  sztandar, powiedziała: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowania za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”.  Nastąpiło przekazanie sztandaru na ręce uczniów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Potem delegacja uczniów w hołdzie patronowi Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 1, księdzu  doktorowi Bernardowi Sychcie,  złożyła kwiaty pod tablicą Patrona.
      Po oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć występy  artystyczne w wykonaniu uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy przenieśli wszystkich zebranych do kaszubskiego świata ks. Sychty.
     Na koniec  głos zabrała pani Stefania Sychta – bratanica naszego Patrona, dziękując za piękne przygotowanie uroczystości. Z kolei pani wicedyrektor Alicja Kosznik  odczytała życzenia Biskupa Pelplińskiego i rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Kolejni goście składali życzenia, podziękowania i gratulacje. Następnie wszystkich zebranych poczęstowano jubileuszowym tortem.
      Z okazji tej niezwykłej uroczystości zaproszeni goście mogli wpisać życzenia do Kroniki Szkoły, a także obejrzeć liczne wystawy okolicznościowe znajdujące się na terenie ZSP nr 1. 

 
FOTOGALERIA >>>

                                                                      Oprac. Justyna Wołoszyk - Brzezińska
TURNIEJE SZACHOWE

 

Drużyna gimnazjum w składzie: Agata Młyńska, Katarzyna Walczak, Szymon Młyński, Maciej Grzesik oraz Błażej Bttcher, zajęła pierwsze miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Szachach, wygrywając wszystkie mecze. Zawody odbyły się 9 października w Garczynie.  W nagrodę uczniowie otrzymali medale, dyplom i puchar oraz awansowali do półfinałów wojewódzkich.

      Półfinały wojewódzkie odbyły się 14 października w Kolbudach. Uczestniczyły w nich, oprócz naszej drużyny, ekipy z Kolbud, Brus oraz Skarszew, które wygrały rozgrywki w swoich powiatach. Po dwóch porażkach w meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z drużyną ze Skarszew 3:1 i zdobyliśmy brązowy medal. Niestety, pozostałe drużyny były mocniejsze, ale za rok postaramy się osiągnąć lepszy rezultat i powalczyć z najlepszymi. Zdobyliśmy doświadczenie, co powinno procentować w następnych latach.  Fotogaleria

                                                                                                           

Oprac. Marek Ferdynus
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych

  Reprezentacja dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej  uczestniczyła w Miejskich Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 Sztafeta chłopców w sportowej walce zajęła II miejsce, natomiast dziewczęta od pierwszej zmiany po dziesiątą nie oddały prowadzenia i zajęły I miejsce. Podczas Powiatowych Igrzysk dziewczęta, walcząc przez cały bieg o miejsce medalowe, w rezultacie  zajęły V miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Reprezentacja dziewcząt: Aleksandra Herman, Julia Zielińska, Martyna Kuklińska, Martyna Masiak, Kryspina Bukowska, Zuzanna Lass, Tatiana Kurowska, Iga Leszczyńska, Roksana Szczepańska, Agata Kowalska, Anna Burcon, Oliwia Niemczyk, Iga Kropidłowska, Martyna Kamrowska, Aleksandra Mikulska, Amelia Datta.
Opiekunowie: Adriana Knopik, Alicja Wessołowska. Fotogaleria
WIZYTA W PELPLINIE

    8 października uczniowie klasy Ia i IIb gimnazjum wraz z nauczycielami pojechali do Pelplina. Miejsce to związane jest z życiem i pracą ks. Sychty, który w roku 1928 podjął studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym; po wojnie, w roku 1947, został wikarym, a później proboszczem parafii katedralnej i wykładowcą w seminarium. W Pelplinie mieszkał do końca życia. Tam został pochowany. Uczniowie zwiedzili gotycką Bazylikę Katedralną (również skryptorium, krużganki i wirydarz), obejrzeli budynek Wyższego Seminarium Duchownego oraz plebanię, gdzie od 1997 roku znajduje się tablica ufundowana przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Pelplinie. Widnieje na niej napis:

TU MIESZKAŁ I PRACOWAŁ
W LATACH 1949 – 1967
KS. DR
BERNARD SYCHTA
ETNOGRAF I JĘZYKOZNAWCA
TWÓRCA SŁOWNIKÓW
KOCIEWSKIEGO I KASZUBSKIEGO
¤21 III 1907r.      
 25 XI 1982 r.”

    Pani przewodniczka, którą oprowadzała uczniów, znała ks. Sychtę, dlatego mogła uczniom przekazać wiele informacji. Następnym punktem wycieczki było Muzeum Diecezjalne. Na koniec uczniowie odwiedzili miejscowy cmentarz, by oddać hołd przyszłemu Patronowi naszej szkoły, złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie ks. Sychty i Jego siostry.
    W drodze powrotnej grupa zatrzymała się na Papieskiej Górze – miejscu,  gdzie Papież Jan Paweł II odprawił Mszę Świętą 6 czerwca 1999r. Stoi tam monumentalny, 33-metrowy podświetlany krzyż. Sam ołtarz został przeniesiony do Sierakowic. Fotogaleria

                                                                                                                 
Oprac. Alicja Kosznik
EDUKACJA W KL STUTTHOF

     W dniach 6-8 października br. uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w edukacyjnych wycieczkach do Sztutowa. Tam poznawali wraz z przewodnikiem historię byłego obozu koncentracyjnego KL Stutthof, zwiedzili kantynę obozową, Bramę Śmierci, blok kwarantanny, blok kobiecy, gdzie zapoznali się z warunkami życia więźniów. Zobaczyli także komorę gazową i krematorium oraz pomnik martyrologii ofiar obozu. W krematorium uczniowie każdej klasy złożyli kwiaty, zapalili znicz i minutą ciszy uczcili pamięć pomordowanych. W kinie natomiast obejrzeli filmy dokumentalne – „Szubienice Stutthofu” oraz „Stutthof w kilka dni później”. Wszyscy uczestnicy wycieczek na długo zapewne zapamiętają edukację w tym niezwykłym miejscu.  Fotogaleria

            Oprac. Elżbieta Grzyb
WYCIECZKI DO PUZDROWA i SIERAKOWIC

            Zbliża się dzień nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Uczniowie wzbogacają wiedzę o Patronie swojej szkoły i przygotowują się do uroczystości. 
    5 i 7 października uczniowie czterech klas gimnazjum (IId, IIf, Id, IIc) wraz z nauczycielami wybrali się do Puzdrowa i Sierakowic. W miejscowości, gdzie urodził się Bernard  Sychta, zwiedzili Izbę Patrona. Znajduje się ona w budynku obok starej szkoły, do której chodził nasz Patron. Można tam obejrzeć wystawę przedstawiającą kolejne etapy Jego życia, drogę kapłańską, pracę naukową i literacką, a także malarską. W gablotach wyłożono książki, zdjęcia, listy i inne dokumenty. Uczniowie podeszli też do domu rodzinnego ks. Sychty i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.   
        Kolejnym etapem wycieczki były Sierakowice. Tam znajduje się kościół pw. św. Marcina, w którym ks. Bernard Sychta odprawił swoją mszę prymicyjną w roku 1932. Kilka miesięcy temu, 6 czerwca, odsłonięto nieopodal pomnik ks. Sychty. Wydarzenie to było podsumowaniem cyklu imprez pod wspólną nazwą „Liczą Kaszuby, żem je tak kochał…” zorganizowanych przez gminę Sierakowice. Uczniowie złożyli pod pomnikiem kwiaty. Pierwsza grupa mogła też obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury wystawę prac plastycznych nagrodzonych w konkursach poświęconych naszemu Patronowi.

    W Sierakowicach uczniowie zobaczyli także Ołtarz Papieski, przy którym Papież Jan Paweł II celebrował Mszę Świętą 6 czerwca 1999r. Ołtarz został tu przeniesiony z Pelplina, z Papieskiej Góry. Fotogaleria                                                                                                  

     Oprac. Alicja Kosznik
STOP  DOPALACZOM      

     "STOP DOPALACZOM” - pod takim hasłem w piątek, 2 października, w klasach II i III gimnazjum  odbyły się zajęcia  edukacyjno - informacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego Aleksandrę Olszewską we współpracy z panem Rafałem Mikołajczykiem z MOPS-u, panią Katarzyną Duską z Sanepidu i  panem Piotrem Kwidzińskim z  Komendy Powiatowej Policji.
    Specjaliści omówili z młodzieżą skutki zażywania dopalaczy, ryzyko i szkody, jakie może ponieść organizm. Mówili o bezwzględności producentów dopalaczy. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, że producenci dopalaczy wciąż zmieniają skład substancji, nie wiadomo, co się w nich znajduje i lekarze nie wiedzą, jak odtruwać pacjentów.  Prowadzący zajęcia przedstawili wyniki badań młodzieży gimnazjalnej w temacie eksperymentowania z tymi substancjami. Wynika z nich, że młodzi mają świadomość zagrożeń dla zdrowia i życia, ale również potrafią dokonywać wyborów, które nie wiążą się z negatywnymi konsekwencjami używania narkotyków. Ponieważ większość nie sięga po dopalacze, oznacza to, że ważniejsze od złudnych obietnic dobrej zabawy po zażyciu narkotyków jest dla młodzieży życie bez wspomagaczy. Gdy ktoś nie radzi sobie z problemami, zamiast szukać rozwiązania w narkotykach, powinien szukać wsparcia u osób, którym ufa – rodziców, przyjaciół, wychowawców lub szukać pomocy u specjalistów (pedagoga, psychologa).
   Przedstawione zostały również młodzieży konsekwencje prawne używania, posiadania i rozprowadzania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (z 1 lipca 2015r),  której celem jest m.in. ograniczenie dostępności dopalaczy.
        Cała społeczność szkolna mogła obejrzeć wystawę prac plastycznych z konkursu zorganizowanego wiosną przez MOPS - „Dopalacze mogą cię wypalić”. Brali  w nim udział również  uczniowie Gimnazjum nr 1, a jedna z prac uczniów  kl. III c zajęła I miejsce w konkursie. Fotogaleria

                                                                                                Oprac. Aleksandra Olszewska
Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

   2 października klasa IIIc szkoły podstawowej wraz z wychowawcą Bożeną Peplińską udała się do Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Uczniów przywitał strażak, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy. Wszyscy go słuchali z zapartym tchem. Następną częścią spotkania było obejrzenie wozu strażackiego. Pan Zwara pokazał, z czego składa się pojazd, którego strażacy używają podczas swoich akcji. Jak się później okazało, w wozie strażackim znajduje się zdecydowanie więcej sprzętu, niż się uczniowie spodziewali. W pojeździe strażaków można znaleźć nie tylko sprzęt gaśniczy, ale także szereg narzędzi, służących do usuwania napotkanych przeszkód. Ta ilość sprzętu wynika z faktu, że strażacy są bardzo wszechstronni.  Są wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi, ratują ludzi z pożarów, z wypadków komunikacyjnych, są też nurkami oraz  ratują ludzi  poszkodowanych podczas różnych klęsk żywiołowych, takich jak powodzie czy trzęsienia ziemi. Podczas tej wizyty uczniowie obejrzeli także kompletny rynsztunek strażaka, składający się między innymi z hełmu i kombinezonu.
    Pan Majkowski oprowadził klasę po całym obiekcie. Pokazał dzieciom Centrum Powiadamiania Ratunkowego i  inne pomieszczenia oraz sprzęt, dzięki któremu strażacy mogą służyć społeczeństwu. Na koniec wizyty strażacy poczęstowali uczniów sokiem i lizakami.
    Wycieczka uświadomiła uczniom, że ten zawód strażaka wymaga odwagi i odpowiedzialności oraz że jest bardzo potrzebny, by ratować życie ludziom, którzy są w niebezpieczeństwie. Fotogaleria

Oprac. Bożena Peplińska


TURNIEJ ORLIKA - II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

Finał Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP odbył się na stadionie im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim. Drużyna z naszej szkoły musiała przebrnąć przez II etapy zawodów kwalifikacyjnych, aby dostać się do finałów.
    W turnieju finałowym brało udział 8 najlepszych zespołów z województwa pomorskiego podzielonych na dwie grupy. W swojej grupie zespół z Kościerzyny pokonał w pierwszym meczu drużynę z Kartuz 4:0. W następnym meczu młodzi zawodnicy wygrali 4:1 z Cedrami Wielkimi. Ostatni mecz w grupie również zakończył się zwycięstwem 3:1 z Gimnazjum Subkowy. I tak do półfinału awansował nasz zespół z pierwszego miejsca  z grupy z kompletem punktów.
    W półfinale trafiliśmy na zespół z Chojnic. Po dramatycznym meczu, przegrywając 1:0, potrafiliśmy się podnieść i wygrać 1:3. W drugim meczu półfinałowym Gimnazjum Subkowy pokonało 3:0 Nową Wieś Lęborską.  W wielkim finale naprzeciwko siebie stanęli po raz kolejny zespoły z Kościerzyny i Subkowych. Mecz był bardzo emocjonujący i wyrównany do ostatniej minuty i zakończył się remisem 0:0. Sędzia w takim przypadku zarządził dogrywkę, ale i ona nie wyłoniła zwycięzcy. O wygraniu turnieju zadecydowały rzuty karne. I niestety, w tym decydującym momencie zawodnicy z Gimnazjum Subkowy okazali się skuteczniejsi w  wykonywaniu  rzutów  karnych  i  wygrali  z ZSP  nr 1 - wynik 3:2.  
    Zespół  z Kościerzyny był bardzo blisko wygrania zawodów Orlika o Puchar Premiera RP i awansowania dalej do finału ogólnopolskiego,  który odbędzie się w przyszłą środę w Warszawie. Naszym zawodnikom należą się słowa pochwały i gratulacje. Bardzo zaangażowali się w treningi i mecze, włożyli wiele serca w sportową walkę, dzięki czemu doszli tak daleko i zajęli wysokie  II miejsce w województwie.
    Skład zespołu: Jakub Litwin, Jan Szymkowiak, Borys Tuszkowski, Paweł Wilczyński, Miłosz Cyra, Jakub Kafarski, Filip Woelke, Dominik Khial, Paweł Juński, Bartosz Szulc. Trenerami zespołu są nauczyciele: Michał Drzymała i Paweł Mania. Fotogaleria

Oprac. Adriana Knopik
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ IM. KRZYSZTOFA MILEWSKIEGO

Młodzicy KS ZSP I Sokół Kościerzyna uczestniczyli w XXI Turnieju Piłki Ręcznej im. Krzysztofa Milewskiego, który odbył się 1 października w Kartuzach. Każdego roku szczypiorniści naszego województwa uczestniczą w tym turnieju zorganizowanym przez GKS Cartusię dla uczczenia tragicznie zmarłego nauczyciela i trenera piłki ręcznej. Nasze młode "sokolęta" spisały się doskonale, zajmując II miejsce.Wyniki meczów rozegranych przez KS ZSP I Sokół Kościerzyna:
ZSP I  Sokół - GKS Żukowo 14 – 11

ZSP I Sokół - PTF Gdańsk    8 - 16

ZSP I Sokół - MLKS Borowiak Czersk 12 - 12
ZSP I Sokół - GKS Cartusia  14 - 13
    Zespół z Kościerzyny wystąpił w składzie: Szymon Śliwa - 18 bramek, Dawid Reichel - 16, Jakub Zgraja – 6 bramek, Filip Woelke - 5, Jakub Mrozewski - 2, Jan Miszczak - 2, Jakub Olszewski - 1, Filip Felskowski, Damian Żymierczykiewicz, Arkadiusz Hinca - bramkarz, Grzegorz Lipski - bramkarz. Trenerem drużyny jest p. Ewa Kuźma. Fotogaleria

    Oprac. Janusz Kuźma
SZACH-MAT, CZYLI SZACHY W SZKOLE

    W tym roku w naszej szkole wprowadzono dwa projekty edukacyjne związane z szachami. Pierwszy to „Edukacja przez szachy w szkole - szachy w kształceniu zintegrowanym”. Program ten jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiego Związku Szachowego. Uczestniczy w nim 189 szkół w Polsce (stan na 15.02.2015r). W tym roku dołączyło województwo pomorskie. Do projektu przystąpiło 9 szkół podstawowych. W ramach programu w czerwcu odbył się w Warszawie II  TURNIEJ FINAŁOWY OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”. Udział w nim wzięło 356 dzieci (71 drużyn  reprezentujących 62 szkoły). Rywalizacja odbyła się na Stadionie Narodowym w trzech kategoriach (klasy I, II i III).
    W naszej szkole programem zostały objęte trzy klasy drugie szkoły podstawowej. Uczniowie mają w planie jedną godzinę lekcyjną szachów w tygodniu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, poznają figury szachowe i ich wartości oraz zasady gry. Dzięki szachom rozwijają  wyobraźnię, pamięć i logiczne myślenie, co na pewno przyda się na lekcjach matematyki.
    Drugi projekt „Szachy dla każdego” jest realizowany w ramach koła zainteresowań i ma na celu nauczyć chętnych uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej zasad gry oraz umożliwić zdobycie kolejnych kategorii szachowych. Dla młodzieży, która już umie grać w szachy, odbywają się zajęcia w ramach koła szachowego dla gimnazjalistów. Drużyna gimnazjum w składzie: Szymon Młyński, Maciej Grzesik, Błażej B
tcher, Agata Młyńska oraz Katarzyna Walczak osiągnęła pierwszy sukces - zajęła I miejsce w Miejskiej Gimnazjadzie  Młodzieży Szkolnej w Szachach. Zawodnicy wygrali 11 partii z 12. Teraz czekają ich zawody na szczeblu powiatu. Fotogaleria

                                                                                Oprac. Marek Ferdynus

 
WARSZTATY EKOLOGICZNE W STRZELNICY

Jak co roku we wrześniu uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w Strzelnicy, podczas których mieli możliwość zbadania skażenia powietrza tlenkami siarki za pomocą skali porostowej, rozpoznawać gatunki drzew na postawie klucza i poznać formy ochrony przyrody na wyznaczonej trasie. Zajęcia terenowe były wspaniałą formą poznania przyrody najbliższej okolicy i jednocześnie okazją do sprawdzenia w praktyce swoich wiadomości i umiejętności. Tegoroczne warsztaty odbywały się w sprzyjających warunkach pogodowych. Zajęcia prowadziła p. Kazimiera Lidke - nauczycielka biologii. Fotogaleria
SUKCES NA TURNIEJU ORLIKA

29 września w Somoninie odbył się Turniej Orlika o Puchar Premiera RP. W zawodach wzięła udział drużyna reprezentująca nasze gimnazjum. Zespół zaprezentował się wspaniale. Zawodnicy wygrali wszystkie mecze, tracąc tylko jedną bramkę, a strzelając 10. Dzięki temu wygrali turniej. Był to drugi etap zawodów. Przed naszymi uczniami ostatni etap eliminacyjny, którego zwycięzca zagra w finale wojewódzkim w Starogardzie Gdańskim. Opiekunami drużyny są nauczyciele: Paweł Mania i Michał Drzymała.

Wyniki meczów:
Gimnazjum nr 1 - Chmielno 3:0
Gimnazjum nr 1 - Kartuzy 2:0
Gimnazjum nr 1 - Grabowo Kościerskie 2:1
Gimnazjum nr 1 - Kartuzy 3:0
    Skład zespołu: Jakub Litwin, Miłosz Cyra ,Borys Tuszkowski, Bartosz Szulc, Paweł Juński, Jan Szymkowiak, Jakub Kafarski, Filip Woelke, Paweł Wilczyński , Dominik Khial.  Fotogaleria

Oprac. Michał Drzymała

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

    25 września nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay), który odbywał się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają”.
    „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli właśnie uczniowie.
    Korytarze szkolne przemierzały specjalne uczniowskie Patrole Egzaminacyjne, które  przepytywały wybranych uczniów lub dorosłych. Pozostali chętni uczniowie sprawdzali swoje umiejętności, stając przed Komisjami Egzaminacyjnymi. Każdy, kto pozytywnie zaliczył egzamin, otrzymywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (MT Expert).
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Powtórka już za rok. Fotogaleria

                                                                                                                          Oprac. Monika Hinc
WSŁUCHAJ SIĘ, JAK SZUMI LAS 
JAK JEST PIĘKNIE WKOŁO NAS!

    25 września IIIc szkoły podstawowej udała się do lasu na spotkanie z leśniczym. Celem wycieczki była obserwacja warstw lasu. Pan leśniczy Paweł Bruski w bardzo ciekawy sposób zapoznał uczniów z budową lasu oraz z roślinami i zwierzętami należącymi do poszczególnych jego warstw. Uświadomił również uczniom rolę, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie oraz przybliżył ich ogromne znaczenie dla człowieka. Uczył także właściwego zachowania się w lesie oraz umiejętności obserwowania przyrody. Na koniec spotkania uczniowie zostali poczęstowani kiełbaskami upieczonymi na ognisku. Lekcja w lesie bardzo się trzecioklasistom podobała. W szkole utrwalili swoją wiedzę, tworząc piękne prace plastyczne przedstawiające warstwową budowę lasu. Fotogaleria

Oprac. Bożena Peplińska

SPOTKANIE Z ARCYBISKUPEM

       25 września w kinie „Remus” odbyło się spotkanie z Arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim – Prymasem z Kaszub. Ks. Prymas urodził się w Kościerzynie, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w naszym mieście, a następnie udał się do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Studiował w Rzymie, Jerozolimie i miał okazję poznać bliżej św. Jana Pawła II. Po wielu latach swojej służby kapłańskiej postanowił wrócić do rodzinnej miejscowości, aby spotkać się z młodzieżą i opowiedzieć o swoim życiu. Na spotkanie przyszło wielu uczniów z różnych szkół kościerskich, w tym nasi gimnazjaliści. Klasa II A wraz z p. Jędrzejem Abramowskim reprezentowała naszą szkołę. Uczniowie obejrzeli film opowiadający o dawnej stolicy Polski – Gnieźnie, a także związanej z nią historii. Następnie przedstawiciele klas zadawali pytania Arcybiskupowi. Młodzież pytała o  dzieciństwo, szkołę, Kościerzynę, a także sprawy związane z religią, otwarciem się  kościoła na młodzież oraz sytuację Europy i Polski. Ksiądz Prymas chętnie odpowiadał na czasem trudne pytania. Uczniowie na pewno zapamiętają spotkanie z naszym słynnym rodakiem. 


 

I Kaszubski KRWIObieg Uliczny

23 września w Kościerzynie, przy Muzeum Kolejnictwa, odbył się I Kaszubski KRWIObieg Uliczny zorganizowany przez PCK. Celem imprezy była m. in. popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej i aktywności ograniczającej ryzyko występowania chorób układu krążenia. W trakcie zawodów ochotnicy mogli oddać krew w KRWIObusie.
    Naszą szkołę reprezentowały gimnazjalistki, które uzyskały najlepsze czasy w eliminacjach szkolnych: Karolina Kleinschmindt (kl. IIIe), Anna Dargacz (kl. Ic), Marta Szalewska (kl. Ic), Natalia Dorawa (kl. IIf), Agata Kujach (kl. IIf), Weronika Wołoszyk (kl. IId), Katarzyna Walczak (kl. IIe), Nikolina Wróblewska (kl. IIIc), Sandra Kropidłowska (kl. IIIc), Kornelia Miąskowska (kl. IIIc), Paulina Szyca (kl. IIa), Kinga Kleinszmidt (kl. IIa).

    Uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli do pokonania 2500 m pod czujnym okiem swoich nauczycieli, opieki medycznej, policjantów i strażaków - ci ostatni także brali udział w zawodach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, upominki i słodycze. Z naszej szkoły najlepiej w biegu zaprezentowały się:

Nikolina Wróblewska z kl. IIIc - III miejsce
Marta Szalewska z kl. Ic - IV miejsce
Natalia Dorawa z kl. IIf - V miejsce
Dziewczętom gratulujemy!

Opiekunem grupy była pani Dominika Brzezińska. Fotogaleria

Oprac. Anna Dargacz, Dominika Brzezińska

SPRZĄTANIE ŚWIATA

18 września odbyła się coroczna akcja Sprzątanie Świata. Wzięło w niej udział kilka klas szkoły podstawowej. Uczniowie pod opieką nauczycieli porządkowali okoliczny teren, dając przykład wielu dorosłym, że należy dbać o czystość w swoim środowisku.
    Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania ekologiczna. Data sprzątania świata została wyznaczona na końcówkę września, gdyż zauważono ogromny wzrost liczby odpadów po okresie wakacyjnym. Akcja ta polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jest to też swojego rodzaju przygotowanie podłoża na zimę, tak żeby śnieg nie przykrywał śmieci. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej nie tylko dzieci i młodzieży, ale całego społeczeństwa. Nasi uczniowie od wielu lat uczestniczą w tej akcji. Uczą się przez to postaw proekologicznych oraz spędzają czas na świeżym powietrzu.  Fotogaleria

                                                                                                  
 
Oprac. Beata Chwarzyńska
NA ŁONIE NATURY

W dniach od 18 do 20 września klasy IIId i IIIc szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami, Sabiną Tkaczyk i Bożeną Peplińską, przebywały w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. To piękny zakątek naszego regionu, środowisko niezdegradowane, ciekawe przyrodniczo.  Pobyt w tym obiekcie zapewnił dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą i optymalne warunki do wielostronnego przeżywania, działania i poznawania środowiska przyrodniczego. Trzecioklasiści aktywnie spędzali czas, korzystając z bogatej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych, terenowych oraz uaktywniających ich zdolności i zainteresowania. Najbardziej podobało się dzieciom budowanie szałasu. Wszystkie zajęcia sprzyjały podniesieniu samooceny uczniów i stwarzały okazje przeżycia sukcesu. Fotogaleria

                                                                                           Oprac. Bożena Peplińska
PIŁKARZE RĘCZNI NA FESTIWALU SPORTU W ŻUKOWIE

    
    18 września młodzi piłkarze ręczni z KS ZSP 1 Sokół Kościerzyna  (rocznik 2002) uczestniczyli w turnieju piłki ręcznej młodzików z okazji Festiwalu Sportu - Żukowo 2015. Był to doskonały sprawdzian przed rozgrywkami ligowymi 2015/2016. Nasi chłopcy ze sportowej klasy Ia gimnazjum spisali się bardzo dobrze, zajmując II miejsce, i otrzymali srebrne medale.


Wyniki uzyskane przez młodych "sokołów" w kolejnych meczach:
I - ZSP 1 Sokół Kościerzyna - MKS Sambor Tczew 15 – 7 /7-2/,
II - ZSP 1 Sokół - UKS Trops Kartuzy 20 – 8 /10-5/,

III - ZSP 1 Sokół - GKS Żukowo 18 – 5 /9-2/,
IV – ZSP 1 Sokół - GKS Wybrzeże Gdańsk 7-18 /3-7/ (jedyny mecz, który nasi zawodnicy przegrali, z aktualnym mistrzem Polski).

    Skład zespołu: Dawid Reichel  (22 bramki), Jakub Zgraja (13), Szymon Śliwa (10), Filip Woelke (9),  Kacper Machut (3), Jakub Mrozewski  (2), Jan  Miszczak (1), Jakub Olszewski (1),  Filip Felskowski, Michał Bert, Damian Żymierczykiewicz, Arkadiusz Hinca (bramkarz), Grzegorz Lipski (bramkarz).
Trenerką zespołu jest p. Ewa Kuźma.
    Przed sezonem, w ostatnim tygodniu wakacji, chłopcy pracowicie trenowali na obozie kondycyjnym w PCM Garczyn i są dobrze przygotowani do rozgrywek ligowych. 

Fotogaleria

                                                                                                            Oprac. Janusz Kuźma
 „AUTOCHODZIK” –  ROWEROWY  RAJD EDUKACYJNY DLA KL. 0 - I SP

    „Autochodzik”  to akcja, której celem jest przygotowanie najmłodszych dzieci - z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych - do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, z naciskiem na bezpieczeństwo, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról, jakie pełnią np. pieszy, rowerzysta, kierowca czy pasażer.  
    17 września pierwszoklasiści spotkali się w kinie „Remus” na inauguracji akcji z jej organizatorami  i Burmistrzem Miasta Kościerzyna. Na spotkaniu dowiedzieli się, na czym polega bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zobaczyli pokaz udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe.  W ciągu roku odbędzie  wiele ciekawych zajęć i konkursów z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.                         

Oprac. Mirosława Chmielowiec   

                        
OGNISKO W STRZELNICY

    16 września uczniowie gimnazjum, którzy uczą się języka kaszubskiego, wraz z opiekunką, panią Karmelitą Jóźwik, byli gośćmi na ognisku zorganizowanym dla nich przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie. Członkowie bractwa: król Anno Domini 2015 Aldona Sambor -  Sochaczewska, brat strzelmistrz  Wiesław Nitz, siostra Aleksandra Meger oraz brat Andrzej Podczaski zaprosili uczniów do tradycyjnej siedziby bractwa, na Strzelnicę. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jaka jest historia bractw strzeleckich w Polsce i w Europie, jaka jest historia Kościerskiego Bractwa Kurkowego oraz na czym polega jego dzisiejsza działalność. Zwieńczeniem spotkania było strzelanie do tarczy, w którym bezkonkurencyjna okazała się Marta Markowska z klasy IId.  Fotogaleria

                                                                                           Oprac. Aleksandra Meger
POKAZ TANECZNY SZKOŁY TAŃCA "SZCZEPAN"

 

15 września gościła u nas grupa młodych tancerzy z Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier "Szczepan", która zaprezentowała swój występ. Pokaz skierowany był do najmłodszych uczniów naszej szkoły, miał na celu zachęcić dzieci do udziału w zajęciach ruchowo - tanecznych prowadzonych przez profesjonalnych tancerzy. Prezentacja  wywołała uśmiechy na twarzach najmłodszych, a to dzięki rolom odgrywanym przez członków grupy, którzy wcielili się w postaci z bajki "Minionki". Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych zabawach, a z pokazu wyszły radosne i zadowolone. Wielu zachęciło to do udziału w zajęciach tanecznych. Może któreś dziecko zostanie w przyszłości mistrzem tańca. Fotogaleria

                                                                                       

Oprac. Danuta Wierzba

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016  1 września odbyły się apele. W sali gimnastycznej ZSP nr 1 zebrali się uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz przedstawiciele władz miasta. W przemówieniu pani dyrektor życzyła wszystkim sukcesów w nauce i w pracy.  Poinformowała także o otrzymaniu przez uczniów darmowych podręczników i ćwiczeń do nauki. Książki te posłużą kolejnym rocznikom. Fotogaleria

                                                                       Oprac. Justyna Wołoszyk - Brzezińska

WYJAZD DO BRUKSELI

                                                                                                                                                                      Uczennica klasy II a – Agnieszka Pazda - została laureatką konkursu pt. „Danuta Siedzikówna- sanitariuszka Inka”. Konkurs miał na celu upamiętnienie sanitariuszki oraz wszystkich żołnierzy wyklętych. Do organizatorów przesłano ponad 750 prac. Nasza uczennica zajęła II miejsce i zdobyła nagrodę w postaci wycieczki do Brukseli. Wyjazd odbył się w trakcie wakacji, laureaci zwiedzali Brukselę, w tym Parlament Europejski, Atomium, gotycki Ratusz, Katedrę św. Michała i św. Guduli i wiele innych atrakcji. Zwiedzili także drugie co do wielkości miasto w Belgii – Antwerpię. Laureaci zapoznali się z pracą europosłów pracujących w Parlamencie. Dzięki nowoczesnym muzeom mogli wczuć się w rolę pracowników i decydować o ważnych losach państwa. Wycieczka była bardzo udana. Agnieszce gratulujemy, a uczniów zachęcamy do brania  udziału w konkursach.

Fotogaleria

Dodatkowe menu
Z kalendarza
 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki