"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

       REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

Informujemy, że 25 marca 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia i wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły. 

Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) uzdolnionych sportowo i lubiących sport, pragnących rozwijać swoje umiejętności i talenty. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Zajęcia sportowe uczą systematyczności i obowiązkowości, pozwalają na stawianie uczniom coraz wyższych wymagań. Mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, kształtują postawy prozdrowotne i proekologiczne. 
W klasie sportowej realizowany jest rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla klasy IV szkoły podstawowej. Klasę podzielono na 2 profile: piłka siatkowa (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy).

Serdecznie zapraszamy. 

  

1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

a) Uchwała nr XLIII/323/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym >>>

b) Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020 >>>

c) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej >>> 
d) Załączniki do wniosku - oświadczenie o dochodach, o samotnym wychowywaniu dziecka, o wielodzietności, o miejscu zamieszkania, o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, o uczęszczaniu rodzeństwa do wybranej szkoły >>>
e) Deklaracja - potwierdzenie woli rodzica >>>
f) 
Oświadczenie o miejscu zameldowania >>>
g)
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>>
h) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka >>>

2. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej dla uczniów spoza obwodu szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie >>>

a) Uchwała Nr XLIII/322/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska >>>

b) Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020 >>>

c) Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej >>>
     - oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>    
    - oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa >>>  
    - oświadczenie o zatrudnieniu >>>

d) Deklaracja - potwierdzenie woli rodzica >>>
e) Oświadczenie o miejscu zameldowania >>>
f) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>>
g) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka >>>
h) Wniosek - język kaszubski >>>

3. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej dla uczniów z obwodu szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie >>>

a) Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej >>>
    - oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>       
b) Oświadczenie o miejscu zameldowania >>>
c) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>>
d) Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka >>>
e) Wniosek - język kaszubski >>>

4. Rekrutacja do klas sportowych

Informujemy, że rekrutacja uczniów do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 25 marca 2019 r.


a)
Zarządzenie Nr 0050.15/2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020 >>>

b) Regulamin klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie >>>

c) Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej  sportowej >>>

   - Załącznik - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka >>>
   - Załącznik - oświadczenie o wielodzietności >>>
   - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka >>>
   - Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy czwartej sportowej >>>

d) Oświadczenie rodzica - testy sprawnościowe do klasy czwartej 2019 >>>

e) Informacja dotycząca przetwarzania danych >>>
Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki
UWAGA! Rekrutacja do klas sportowych rozpocznie się 22 marca 2018 r. Wkrótce pojawią na stronie internetowej aktualne druki dotyczące testów sprawnościowych do klas sportowych. UWAGA! Rekrutacja do klas sportowych