"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

Swoją działalność nasza biblioteka szkolna zaczęła już od pierwszego dzwonka, tj. 2.09. 1985 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. dra Bernarda Sychty. Pierwszymi pracownikami, a zarazem organizatorkami tego tak ważnego w życiu każdej szkoły miejsca, były panie: Teresa Stiepanow i Anna Zimmermann. Przygotowania do pracy biblioteki (tj. gromadzenie zbiorów, kompletowanie, nowoczesnego  jak na ten czas, umeblowania na zamówienie) trwały już od  kilku miesięcy. We wrześniu 1985 roku stan księgozbioru biblioteki wynosił 2840 woluminów, głównie dzięki zaangażowaniu ówczesnego dyrektora   szkoły pana  Jerzego Pawłowskiego. Pierwszą książką przyjętą do naszej biblioteki (odnotowaną w księdze inwentarzowej pod nr 1) było jubileuszowe wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W pierwszym roku swej działalności biblioteka, tak jak to zwykle bywa, udostępniała tylko komplety lektur i księgozbiór podręczny. Brakujące tytuły bibliotekarze wypożyczali z bibliotek innych szkół.

Początkowo praca biblioteki nastawiona była przede wszystkim na dalsze rozbudowywanie księgozbioru i jego opracowywanie. I tak po roku działalności nowej szkoły  udało się zgromadzić  w bibliotece  6015 woluminów. Pieniądze na książki pochodziły z funduszy Dyrekcji Budowy Szkoły. Z czasem uczniowie uzyskali wolny dostęp do zbiorów, których liczebność rosła z roku na rok.  Książki kupowano z różnych funduszy: szkolnego, Rady Rodziców, z pieniędzy uzyskanych np.  z prowizji za zakupione podręczniki. Niektóre  książki pochodzą z darowizn od uczniów, nauczycieli i instytucji. W międzyczasie pojawiały się problemy. Brakowało druków bibliotecznych, folii do obkładania książek, jak również pieniędzy na zakup nowych pozycji.

Na szczęście w następnych latach sytuacja zaczęła się poprawiać.  Mogliśmy liczyć na pomoc różnych osób.  Dzięki panu A. Stiepanow zakupiliśmy nowe książki do biblioteki, karnisze do firan, pozyskaliśmy materiał potrzebny do oznakowania poszczególnych działów literatury, katalogów i rozdzielaczy alfabetycznych. Wykonaniem potrzebnych tabliczek zajęła się absolwentka naszej szkoły pani J. Stiepanow. W marcu 1994 roku czytelnia została zaopatrzona w telewizor i video. We wrześniu 1999 roku dokonano remontu biblioteki.

W 2000 roku biblioteka wzbogaciła się o komputer z dostępem do INTERNETU oraz zakupiła program komputerowy Biblioteka szkolna- MOL. W związku z tym mogliśmy rozpocząć prace nad komputeryzacją biblioteki.

W związku z realizacją projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych (finansowanego ze środków MEN i Europejskiego Funduszu Społecznego) w miejscu, gdzie dotąd znajdowała się czytelnia 22 IV 2006 roku oficjalnie otwarto INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ. Wcześniej pomieszczenie wyremontowano, zakupiono nowe meble i odtwarzacz DVD z funduszu szkolnego.

We wrześniu 2008 roku bibliotekarze otrzymali do pracy dwa nowe komputery i kolorową drukarkę. Ponadto wdrożono nowszą wersję programu komputerowego do opracowywania zbiorów bibliotecznych MOL Optivum, będącego kontynuacją programu Biblioteka Szkolna MOL.

Źródła: Kronika szkoły, "Bzyczek", pierwszy pracownik biblioteki szkolnej - p. T. Stiepanow

Prezentacja "Z życia biblioteki szkolnej w ZSP nr 1 w Kościerzynie" (do roku szkolnego 2009/ 2010) >>>

Opracowały: Beata Jansen i Barbara Gostomska 

Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki