"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie
PATRON SZKOŁY

      21 marca 1992 roku Szkole Podstawowej nr 6 nadano imię ks. dr. Bernarda Sychty. Ta wyjątkowa uroczystość została odnotowana nie tylko w kronice szkolnej, ale również w wielu publikacjach. W roku 1999  do  szkoły  podstawowej  dołączyło  Gimnazjum nr 1, które powstało wskutek reformy systemu edukacyjnego. 
    16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

                                    

SPOTKANIE Z PANIĄ STEFANIĄ SYCHTĄ

18 czerwca nasza szkoła gościła panią Stefanię Sychtę – bratanicę ks. dr. B. Sychty. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do nadania imienia Gimnazjum nr 1.  W jednej z sal zebrani uczniowie i nauczyciele mogli posłuchać opowieści o wielkim pisarzu – twórcy „Słownika gwar kaszubskich”, ale też historie o niezwykle ciekawym człowieku i jego codziennym życiu wśród bliskich. Pani Alicja Kosznik przywitała wszystkich zgromadzonych na spotkaniu i podziękowała pani Stefanii Sychcie za przybycie do naszej szkoły. Powiedziała na wstępie, że dotychczas uczniowie czerpali wiedzę z książek, a teraz mają okazję zapytać o księdza kogoś, kto należał do jego najbliższej rodziny. Młodzież (uczniowie z klas Ia, Ib, If, IIb, IIc,  IId) bardzo dobrze przygotowała się do tego spotkania. Dzieci zadawały gościowi pytania o rodzinę, o dzieciństwo księdza Sychty, o to, jakim był uczniem. Uczniów ciekawiło, jak nasz gość wspomina swojego wujka. Pytania dotyczyły również twórczości księdza Sychty -  jego pracy nad słownikiem, tworzeniem sztuk teatralnych,  malowaniem akwarel. Dzieci pytały, jak ksiądz znajdował czas na pracę naukową, pisanie, malowanie, obowiązki duchownego i proboszcza. Pani Stefania Sychta wyczerpująco odpowiadała na wszystkie pytania, starając się przybliżyć młodzieży wizerunek patrona Szkoły Podstawowej nr 6. Dzięki tej niecodziennej rozmowie uczniowie dowiedzieli się nie tylko, jak powstawały dzieła ks. dr. B. Sychty, ale również, jak ciekawą był osobowością. Fotogaleria

 

                                                                                    oprac. Justyna Wołoszyk - Brzezińska

KS. DR BERNARD SYCHTA – TYTAN PRACY

17 czerwca uczniowie kilku klas gimnazjum spotkali się z panią Danutą Pioch,  nauczycielką języka kaszubskiego, autorką programów i podręczników, także współorganizatorką imprezy zorganizowanej w bieżącym roku przez gminę Sierakowice pod nazwą „Liczą Kaszuby, żem je tak kochał”.

Tematem spotkania w naszej szkole było życie i praca ks. dr. Bernarda Sychty. Pani Pioch przekazała uczniom ciekawe informacje i przedstawiła wiele ważnych wydarzeń, które ukształtowały ks. Sychtę, zwróciła uwagę na znaczenie „Słownika gwar kaszubskich” dla naszej kultury i zachowania tożsamości regionalnej oraz ogrom pracy włożony w powstanie tego dzieła.  Również uczniowie mogli wykazać się wiedzą, odpowiadając na pytania. Nagrodą było specjalne wydanie „Wiadomości Sierakowickich” z 6 czerwca br. w całości poświęcone ks. Sychcie.

Prelekcja p. Danuty Pioch  na pewno wzbogaciła wiedzę uczniów o przyszłym patronie gimnazjum.  Fotogaleria

                                                                                                     Oprac. Alicja Kosznik


ODSŁONIĘCIE POMNIKA KS. BERNARDA SYCHTY W SIERAKOWICACH

         6 czerwca w Sierakowicach odbyła się wielka uroczystość upamiętniająca ks. dr. Bernarda Sychtę. Było to podsumowanie cyklu imprez zorganizowanych przez gminę pod nazwą „Liczą Kaszuby, żem je tak kochał…”. Tego dnia przed południem delegacja nauczycieli naszej szkoły (Alicja Kosznik, Hanna Plichta, Barbara Gostomska) uczestniczyła w II Seminarium Kaszubskim. W swoich wystąpieniach językoznawcy przedstawili wyniki prac badawczych poświęconych „Słownikowi gwar kaszubskich” oraz utworom literackim ks. Sychty. Wśród wykładowców byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. dr hab. Marek Cybulski, dr Justyna Pomierska.

W tym samym czasie w Gminnym Ośrodku Kultury została otwarta wystawa prac wykonanych przez uczniów, którzy wzięli udział w kilku konkursach plastycznych. 

            Najważniejszym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Sychty poprzedzone Mszą św. pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego, ks. Ryszarda Kasyny. Uczestniczyło w niej wiele delegacji i pocztów sztandarowych, również z naszej szkoły. Pomnik ks. Sychty, usytuowany przed kościołem św. Marcina, został ufundowany przez Tadeusza i Andrzeja Bigusów, mieszkańców gminy Sierakowice, z której pochodził „Piastun słowa”.

            Na zakończenie goście i mieszkańcy udali się do Amfiteatru „Szerokowidze”. Tam na scenie występowały zespoły folklorystyczne. Organizatorzy ogłosili też wyniki konkursów. Wśród wyróżnionych w konkursach plastycznych były uczennice naszej szkoły: Kinga Gurska (kl. Ie szkoły podstawowej) i Ewa Zonik (kl. IIIc gimnazjum). Ich prace można obejrzeć na wystawie w GOK. Nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie wiedzy  o życiu i twórczości  ks. Bernarda Sychty otrzymały uczennice kl. IIc gimnazjum: Weronika Plichta i Oliwia Ostrowska.

Fotogaleria

                                                                                                                
Oprac. Alicja Kosznik

LEKCJE O REGIONIE W MUZEUM

            Uczniowie klasy IIIe i If oraz kl. Id uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Ziemi Kościerskiej. Lekcje nt. „Tożsamość regionalna. Kultura regionalna na tle kultury narodowej” odbyły się w sali edukacyjnej mieszczącej się w podziemiach ratusza. Prowadzący zajęcia, p. Remigiusz Knitter, rozmawiał z uczniami o tym, co wyróżnia Polaków wśród innych narodów i czym jest dla każdego człowieka ojczyzna.  Wyjaśnił też, dlaczego mała ojczyzna jest wszystkim tak bliska.  Zajęcia pogłębiły wiedzę o historii Kaszub oraz o kulturze polskiej i regionalnej. Uczniowie poznali też sylwetki kilku wybitnych działaczy i pisarzy, dzięki którym nasza kultura przetrwała.    

Fotogaleria

                                                                                      Oprac. Alicja Kosznik, Elżbieta Grzyb

WYCIECZKA DO PELPLINA


13 maja uczniowie klasy Id i If gimnazjum wraz z opiekunami (Elżbieta Grzyb, Łukasz Wojtysiak, Alicja Kosznik) udali się na wycieczkę do Gniewu i Pelplina. W tym miasteczku podążali śladami ks. Bernarda Sychty. Odwiedzili miejscowy cmentarz, gdzie na grobie przyszłego Patrona gimnazjum złożyli kwiaty i zapalili znicze. Potem zwiedzili piękną, gotycką katedrę. Jej proboszczem był ks. Sychta. Następnie uczniowie zobaczyli dom, w którym w latach 1947-1969 mieszkał i pracował ten wybitny etnograf i językoznawca. Na ścianie frontowej znajduje się pamiątkowa tablica  ufundowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W jej odsłonięciu w roku 1997 uczestniczyła delegacja naszej szkoły. Na koniec wizyty w Pelplinie uczniowie zwiedzili Muzeum Diecezjalne, w którym można zobaczyć cenne zbiory sztuki sakralnej.

Fotogaleria

                                                                                                            Oprac. Alicja Kosznik

KAMPANIA PATRON SZKOŁY


Już wszyscy gimnazjaliści poznali postać ks. dr. Bernarda Sychty, fakty  z jego życia, dorobek naukowy, twórczość literacką i artystyczną. Na podstawie zebranych materiałów pisali wywiady i rozprawki. W salach lekcyjnych i na holu pojawiły się gazetki. Uczniowie odwiedzili też Izbę Patrona.   

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpili do różnych konkursów, szkolnych i pozaszkolnych, włączając się w akcję „Liczą Kaszuby, żem je tak kochał”, zainicjowaną przez gminę Sierakowice. 

W gimnazjum odbyły się klasowe i szkolne eliminacje konkursu wiedzy o życiu i twórczości  Patrona - „Ks. Bernard Sychta – Piastun słowa”. Najwięcej punktów zdobyły uczennice:

1. Weronika Plichta kl. IIc

2. Oliwia Ostrowska kl. IIc

3. Agata Kujach kl. If

Finał konkursu odbył się 13 maja w Szkole Podstawowej w Sierakowicach. Reprezentowały nas dwa dwuosobowe zespoły: Marta Kujach (Va) i Emilia Konk (VIc) ze szkoły podstawowej oraz Weronika Plichta (IIc) i Oliwia Ostrowska (IIc) z gimnazjum. Wyniki konkursu poznamy 6 czerwca. 

Na wszystkich poziomach edukacyjnych odbyły się konkursy plastyczne. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przygotowali prace zainspirowane bajkami i powiastkami ks. Sychty. Pięknych ilustracji wykonanych różnymi technikami plastycznymi było bardzo dużo. Dzieci malowały obrazki do wielu historyjek, np. „Jak jeż ścigał się z zającem”, „Mrówka i świerszcz”, „Dlaczego pies nie cierpi kota, a kot myszy”, „Jak ptaki króla wybierały”. Komisja oceniająca miała trudne zadanie. Pierwsze miejsce przyznano Kindze Gurskiej z kl. Ie.

Wyniki konkursu:

1 miejsce        Kinga Gurska kl. Ie

2 miejsce        Weronika Flis kl. IIa

                        Monika Prądzińska kl. IIIa

3 miejsce        Oliwia Zwara kl. IIa

                        Adam Kraziński kl. IIc

wyróżnienia    Kalina Walczak kl. IIIa

                        Martyna Sandelewska kl. IIc

„Ks. Bernard Sychta przy pracy” – to temat konkursu plastycznego dla uczniów klas IV – VI. Tu również ciekawych prac nie brakowało, były nawet wykonane technikami malarskimi na płótnie.

Wyniki konkursu:

            1 miejsce       Maria  Szyc kl. VIa

                                    Gabriela Gierłachowska kl. VId

            2 miejsce       Klara Waśniewska kl. Vb

3 miejsce        Anna Burcon kl. Vb

            wyróżnienie  Nikola Lass kl. VIa

                                    Natalia Meger kl. VIb

                                    Nina Snopek kl. IVa

Uczniowie gimnazjum przygotowali karykatury znanych osobistości z Kaszub. Chociaż ta forma przedstawienia postaci nie jest łatwa dla gimnazjalistów, prace są udane. 

Wyniki konkursu:

1 miejsce        Ewa Zonik kl. IIIc

2 miejsce        Weronika Jeżewska kl. IIId

3 miejsce        Wiktoria Kosznik kl. IId

Najlepsza praca z każdej grupy wiekowej wysłana została na konkurs do Łyśniewa (gm. Sierakowice). Wyniki konkursu poznamy 6 czerwca. Pozostałe prace można zobaczyć na wystawach w holu szkoły. Wszyscy  z zainteresowaniem je oglądają.

Fotogaleria >>

                                                                                                            Oprac. Alicja Kosznik

   

UROCZYSTOŚCI  W PUZDROWIE

21 marca, w 108 rocznicę urodzin ks. dr. Bernarda Sychty, delegacja nauczycieli (dyrektor Grażyna Nykiel, Alicja Kosznik, Karmelita Jóźwik, Łukasz Wojtysiak) i uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w uroczystości, która odbyła się w  Puzdrowie. Nadano jej tytuł „Tu się wszystko zaczęło. Puzdrowo”.  Wśród gości była rodzina kanonika pelplińskiego, duchowni, miejscowe władze samorządowe i oświatowe oraz delegacje szkół i instytucji noszących imię ks. Sychty.  

Puzdrowo to wieś, w której urodził się wybitny Kaszuba. Tam też znajduje się rodzinny dom ks. Sychty. W tym roku władze gminy Sierakowice zaplanowały cykl imprez pod nazwą „Liczą Kaszuby, żem je tak kochał…” Ksiądz Prałat i Kanonik Bernard Sychta”. Podsumowaniem wszystkich wydarzeń będzie odsłonięcie  pomnika ks. Bernarda Sychty dn. 6 czerwca br.

Organizatorzy uroczystości w Puzdrowie przygotowali widowisko teatralne, w którym wystąpili uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Dzieci w ciekawej formie przedstawiły życie i pracę patrona swojej szkoły. Następnie goście zwiedzili wystawę, na której można było m. in.  obejrzeć niemal dwadzieścia obrazów ks. Sychty (część wypożyczyła p. Stefania Sychta, bratanica księdza). W dalszej części uroczystości poczty sztandarowe oraz wszyscy zebrani udali się do domu rodzinnego ks. B.Sychty. Tam delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Imię ks. dr. Bernarda Sychty nosi już Szkoła Podstawowa nr 6, a za kilka miesięcy tego samego Patrona będzie mieć Gimnazjum nr 1. To między innymi dlatego nauczyciele i uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć również w kolejnych spotkaniach i konkursach organizowanych przez gminę Sierakowice. 

FOTOGALERIA>>>

Oprac. Alicja Kosznik

PATRON SZKOŁY

Może mi kiedyś policzą Kaszuby,
Żem je tak kochał, tak się dla nich trudził.

            21 marca 1992 roku Szkole Podstawowej nr 6 nadano imię ks. dr. Bernarda Sychty. Ta wyjątkowa uroczystość została odnotowana nie tylko w kronice szkolnej, ale również w wielu publikacjach. W roku 1999 do szkoły podstawowej dołączyło Gimnazjum nr 1, które powstało wskutek reformy systemu edukacyjnego. Ta placówka może się pochwalić wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i tematycznych, w zawodach sportowych i inicjatywach na rzecz środowiska lokalnego. Mimo 15-letniego dorobku gimnazjum nie ma do tej pory patrona, ale ta sytuacja już wkrótce się zmieni.

Niemal w przeddzień 23 rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 do Rady Miasta Kościerzyna został złożony wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego  Gimnazjum nr 1 o nadanie również tej placówce imienia ks. dr. Bernarda Sychty.

            Bernard Sychta, wszechstronnie wykształcony uczony i ksiądz, autor wielu publikacji może stanowić wzór dla dzieci i młodzieży. Dokonał czegoś, czym zwykle zajmują się zespoły specjalistów. Opracował siedmiotomowy „Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”. Przez 30 lat pisał dzieło, które nie ma sobie równego w językoznawstwie słowiańskim. Zapisał w nim wszystko, co może nazwać język. Imponuje wysiłek badacza włożony pracę nad tym wielkim dziełem.

            Ks. Bernard Sychta był rodowitym Kaszubą, który umiłował swój region            i pozostał mu wierny. Jego „Słownik gwar kaszubskich” utrwalił dla pokoleń kulturę mieszkańców Kaszub. Ważne miejsce w dorobku Sychty zajmują dramaty historyczne, w których dawał wyraz swemu patriotyzmowi. Wyrażał tęsknotę Kaszubów do Polski i silne poczucie ich związku z Ojczyzną.

Proboszcz z Pelplina urzekał swobodą w obejściu z ludźmi, otwartością towarzyską, bezpośredniością, a przede wszystkim skromnością. Uważał się za amatora, choć otaczało go szacunkiem wielu uczonych. Wielostronny dorobek Sychty świadczy nie tylko o jego szerokich zainteresowaniach, ale i o pasji twórczej dla dobra własnego narodu. Był nie tylko lingwistą, etnografem i duchownym. Pisał też utwory poetyckie i malował kaszubskie krajobrazy.

Bernard Sychta jest wybitną postacią humanistyki polskiej po II wojnie światowej. Młodzież i dzieci mogą uznać go za swój wzór osobowy. Nic zatem dziwnego, że ten zasłużony dla regionu Kaszuba zostanie patronem Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie.

Uroczystość nadania imienia odbędzie się w październiku. Do tego czasu uczniowie będą poznawali życie księdza Sychty, jego pracę i dorobek naukowy, a także osiągnięcia w innych dziedzinach. Zaplanowano też wiele ciekawych spotkań i wycieczek regionalnych oraz konkursów.  >>>      >>>

             

                                                                                          Oprac. Alicja Kosznik


Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki