"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Barnarda Sychty w Kościerzynie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19
83-400 Kościerzyna

1. BILANS jednostki budżetowej 

2. Rachunek zysków i strat jednostki

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4. Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu, arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu


Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki