"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

Działalność Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6

w Kościerzynie


 2. ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

     Karol Narloch - Przewodniczący

     Michał Kujach - Zastępca Przewodniczącego

     Andrzej Miszczak - Sekretarz

     Dorota Żymierczykiewicz - Skarbnik

     Paulina Ostrowska - Członek Zarządu

     Aneta Kowalewska - Członek Zarządu

Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty, by poprzez zgromadzone fundusze można było wspierać działalność szkoły. Wpłaty prosimy dokonać bezpośrednio na podane konto Rady Rodziców

43 8328 0007 2001 0002 1829 0001

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę) lub podczas każdego zebrania rodziców przy dyżurujących osobach z Prezydium Rady Rodziców.


 


Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki