"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

            
Adres: 83-400 Kościerzyna,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 19
 
Sekretariat:  tel. (58) 686-34-34
fax.(58) 686-84-45
   
e-mail: sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl

Nr rachunku bankowego szkoły  73 1160 2202 0000 0002 2395 4448

pedagog szkolny (szkoła podstawowa) - mgr Mariola Korpalska (pokój 127)
pedagog szkolny (gimnazjum) - mgr
Olina Jakubek (pokój 107)
logopeda - mgr Dorota Piesik (pokój 126)
psycholog - mgr Aleksandra Meger (pokój 119)

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001

Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty, by poprzez zgromadzone fundusze można było wspierać działalność szkoły. Wpłaty prosimy dokonać bezpośrednio na podane konto Rady Rodziców 
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę) lub podczas każdego zebrania rodziców przy dyżurujących osobach z Prezydium Rady Rodziców.
Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki