"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia. Z tej okazji uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście uczestniczyli w kościele parafialnym św. Trójcy w Mszy, którą odprawił proboszcz parafii ks. prałat Antoni Bączkowski. W kościele został poświęcony nowy sztandar szkoły, który ufundowali rodzice oraz przyjaciele szkoły.
      Następnie  wszyscy udali się do ZSP nr 1, aby w sali gimnastycznej wziąć udział w uroczystej akademii z okazji nadania imienia Gimnazjum nr 1. Spotkanie poprowadzili nauczyciele: pani Hanna Szymkowiak i pan Mariusz Apostel. Pani dyrektor Grażyna Nykiel przywitała wszystkich zaproszonych gości: rodzinę ks. dr. B. Sychty – m.in. bratanicę księdza – panią Stefanię Sychtę, władze miasta, przedstawicieli kuratorium, byłych dyrektorów , byłych i obecnych nauczycieli szkoły, rodziców, absolwentów oraz uczniów. Następnie pani Teresa Preis – Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna - uroczyście odczytała Uchwałę o nadaniu imienia Gimnazjum nr 1 i wręczyła ją dyrektorowi i uczniom. 
  Po zaprezentowaniu sztandaru honorowi goście i jego fundatorzy przybili pamiątkowe gwoździe umieszczone w drzewcu sztandaru. Nastąpiło też symboliczne pożegnanie dotychczasowego sztandaru  Szkoły Podstawowej nr 6, który służył naszej placówce od 1992 roku. Teraz zajął honorowe miejsce w gablocie w Izbie Patrona. Następnie rodzice przekazali pani dyrektor Grażynie Nykiel nowy sztandar, mówiąc: „Jest to symbol tradycji, szacunku dla człowieka i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Pani dyrektor, odbierając  sztandar, powiedziała: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowania za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”.  Nastąpiło przekazanie sztandaru na ręce uczniów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Potem delegacja uczniów w hołdzie patronowi Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 1, księdzu  doktorowi Bernardowi Sychcie,  złożyła kwiaty pod tablicą Patrona.
 Po oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć występy  artystyczne w wykonaniu uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy przenieśli wszystkich zebranych do kaszubskiego świata ks. Sychty.
     Na koniec głos zabrała pani Stefania Sychta – bratanica naszego Patrona, dziękując za piękne przygotowanie uroczystości. Z kolei pani wicedyrektor Alicja Kosznik  odczytała życzenia Biskupa Pelplińskiego i rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Kolejni goście składali życzenia, podziękowania i gratulacje. Następnie wszystkich zebranych poczęstowano jubileuszowym tortem.
     Z okazji tej niezwykłej uroczystości zaproszeni goście mogli wpisać życzenia do Kroniki Szkoły, a także obejrzeć liczne wystawy okolicznościowe znajdujące się na terenie ZSP nr 1.  

FOTOGALERIA >>>

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI (FILM) >>>

                                                                     

Oprac. Justyna Wołoszyk - Brzezińska

Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki