"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki

Zasoby biblioteki

W naszej bibliotece szkolnej znajduje się wiele interesujących książek (w tym lektur zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów).

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad  14 000 pozycji (wg głównej księgi inwentarzowej stan księgozbioru na dzień 31 stycznia 2017 r. wynosi 14.483 pozycje). Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według UKD. Do dyspozycji czytelników są  2 katalogi:   alfabetyczny i rzeczowy.

W kąciku czytelniczym wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, albumy itp.

Obok książek, dostępne są w  bibliotece czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Naszym czytelnikom mamy do zaoferowania bogaty wybór czasopism (aktualnie w prenumeracie 9 tytułów).

W zbiorach naszej biblioteki znajdują się  również dokumenty multimedialne:   płyty CD, filmy DVD oraz kasety VHS,

Zasoby biblioteki tworzone są poprzez regularne zakupy, darowizny oraz w ramach projektów EFS.

Uczniowie naszej szkoły chętnie przychodzą do biblioteki. W bieżącym roku szkolnym biblioteka obsługuje ponad 1000 czytelników (w tym uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły). W przeciętnym dniu nauki wypożyczalnię odwiedza średnio 55 osób. Dziennie wypożycza się średnio 46 książek.

Ponadto przy bibliotece funkcjonuje ICIM, gdzie czytelnicy mogą poszerzyć poszukiwania wiedzy przez dostęp do baz danych w sieci Internet.

ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) wyposażone jest w:

•      4 komputery – stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,

•      1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka),

•      edukacyjne oprogramowanie multimedialne

(wartość sprzętu wynosi ponad 13, 5 tys. zł)

ICIM służy uczniom i nauczycielom  do wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnych  na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne oraz koła zainteresowań.

Bibliotekarze pracują nad komputeryzacją całego księgozbioru (książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych) z pomocą programu MOL Optivum, który obecnie używa około 1300 bibliotek w Polsce, tworząc największą w kraju sieć bibliotek posiadających jednolite oprogramowanie, co daje możliwość wymiany bibliograficznej między nimi. Dzięki komputeryzacji biblioteki powstanie możliwość szybkiego wyszukania informacji bibliograficznej przez czytelnika. W przyszłości po  zakończeniu prac nad komputeryzacją biblioteki katalog będzie  dostępny online ze strony szkoły, co pozwoli skorzystać z niego z dowolnego komputera w sieci Internet.

..

Oprac. Beata Jansen i Barbara Gostomska