"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.


RODO

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO >>>

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH POZYSKANYCH 
Z MONITORINGU WIZYJNEGO >>>

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych >>>

...

Szanowni Państwo,

W celu realizacji praw przysługujących osobom na mocy przepisów 15-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”)

takich jak:

a) Prawa dostępu do danych lub otrzymania kopii danych,

b) Prawa do sprostowania danych,

c)  Prawa do usunięcia danych,

d)  Prawa do ograniczenia przetwarzania,

e)  Prawa do sprzeciwu

f)   Prawa wycofania zgody w dowolnym momencie

Należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie lub wysłać na adres Szkoły (ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna).

Możecie też Państwo wysłać podpisany wniosek elektronicznie na adres e-mail sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl pod warunkiem, że wysyłka nastąpi z adresu e-mail, który wcześniej podawaliście jako adres do kontaktu.

Poniżej zamieszczamy wzory druków do wykorzystania w celu realizacji w/w praw.

Informujemy, że:

Jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa Szkoła nie może zrealizować żądania zawartego we wniosku, Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany.

Realizacja wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do Szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym Szkoła poinformuje w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Wzór pisma ws ograniczenia przetwarzania danych >>>

Wzór pisma ws prawa do bycia zapomnianym >>>

Wzór pisma ws sprostowania danych >>>

Wzór pisma ws udzielenia informacji nt przetwarzania danych >>>

Wzór pisma ws wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych >>>

Wzór pisma ws wycofania zgody na przetwarzanie danych >>>  

Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki