"KREATYWNI,  OTWARCI, CIEKAWI ŚWIATA"

    SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6  IM. KS. DR. B. SYCHTY

w Kościerzynie

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

Język kaszubski w naszej szkole

„Razem z nami przetrwała nasza
kaszubska mowa, pełna rytmu morza.
Ceńmy ją sobie. Ona obok mowy polskiej
najpiękniejsza i nam najdroższa.’’

                                         ks. dr Bernard Sychta


W ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. język kaszubski uzyskał oficjalny status „języka regionalnego”, co daje bezcenną, a w skali kraju niepowtarzalną, okazję do zapoznania ucznia z jego własnym regionem.

Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają pieśni, tańce. Część zajęć jest realizowana w terenie, co czyni proces dydaktyczny atrakcyjniejszym. Ta forma dostarcza uczniom bardzo wiele radości, wnosi świeży powiew edukacyjny, pozwala uniknąć edukacyjnej rutyny i nudy. Uczestniczymy więc w wyprawach, wycieczkach edukacyjnych, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, lekcjach terenowych i muzealnych. Niebagatelną pomocą w edukacji uczniów są wszelkiego rodzaju media, multimedialne pomoce, gry, plansze, pomoce dydaktyczne.

Lekcje realizowane są w formie warsztatów i wycieczek, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.

Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie składanego dobrowolnie wniosku.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie od kwietnia do 20 września danego roku. Wniosek ten dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole.

Zachęcamy rodziców uczniów zainteresowanych kulturą, historią i językiem swojej małej ojczyzny do złożenia wniosku.

WNIOSEK DO POBRANIA >>>RODNÔ MÒWA

Od wielu już lat w naszej szkole odbywają się lekcje języka kaszubskiego. To 3 godziny zajęć w tygodniu, w tym jedna godzina kumulowana i przeznaczana na całodniowe wyjazdy, które wypadają zwykle w soboty co dwa miesiące. Wyjazdy dla uczniów są bezpłatne. W ramach zajęć języka kaszubskiego odbywają się zajęcia warsztatowe, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie poznają region Kaszub, w szczególności zarys jego historii, tradycji, geografii, kultury, a przede wszystkim język i literaturę.

W tym roku uczniowie odbyli kilka wycieczek po Kaszubach. Między innymi byli w Łebie, spacerowali po wydmach, bawili się nad morzem i w Parku Rekreacyjno-Edukacyjnym „Sea Park Sarbsk”. Poznali kulturę oraz historię Słowińców i zwiedzali Park Labiryntów. Na kolejnej wycieczce odwiedzili Kartuzy, Sianowo, Mirachowo i Borzestowo. Były też wyjazdy w okolice Kościerzyny. Do Garczyna uczniowie pojechali na zajęcia artystyczne i przyrodnicze. Malowali na szkle wzory haftu kaszubskiego, robili wiosenne kwiaty z papieru, mieli zajęcia w lesie. W Lipuszu uczniowie klas czwartych rywalizowali z innymi drużynami, ale  też świetnie się bawili na II Kaszubskiej Olimpiadzie Sportowej. Uczniowie wyjechali również do Gdańska i oglądali w Teatrze  „Miniatura” przestawienie pt. „Remus” oparte na motywach powieści Aleksandra Majkowskiego.

Uczniowie uczestniczą też w różnych konkursach z języka kaszubskiego i kultury regionu. W tym roku Urszula Flisikowska (kl. IIIa) reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach gminnych IV Regionalnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”, czyli pięknego czytania po kaszubsku oraz zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych 47 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô mòwa”. W tych konkursach uczestniczyły również uczennice klas IV: Alicja Flisikowska (IVe), Izabella Binięda-Pastwa (IVe) i Karola Markowska (IVc). Wzięły też udział w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kaszubach „Kaszubski Wiec”.

Alicja zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych IV Regionalnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”.

Również gimnazjaliści biorą udział w konkursach regionalnych. Marta Kujach (kl. IIc) zajęła II miejsce w  etapie powiatowym IV Regionalnego  Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô” i otrzymała wyróżnienie w finale tego konkursu, który odbył się w  Wejherowie. W miejskim etapie Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w kat. klas gimnazjalnych zajęła III miejsce i wzięła udział w etapie powiatowym.

Marta zwyciężyła też w konkursie miejskim na nadanie imienia i napisanie opowiadania dla wybranej figurki Stolema. Opowiadanie o Akordiuszu, który znajduje się przy ratuszu, Marta przeczytała na scenie na kościerskim Rynku.  

Nikola Guze (kl. IIe) uczestniczyła w XV Gimnazjalnym Sejmiku Kaszubskim i w finale Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w Luzinie, gdzie zajęła czwarte miejsce i otrzymała wyróżnienie.

Zachęcamy uczniów klas pierwszych do nauki języka kaszubskiego. Aby dzieci mogły brać udział w zajęciach, rodzice muszą złożyć wniosek (do odbioru w sekretariacie szkoły). Zajęcia języka kaszubskiego są wpisane do lekcji obowiązkowych ucznia, a ocena z przedmiotu jest wliczana do średniej ocen. Wszystkie materiały dydaktyczne, w tym podręczniki i zeszyty ćwiczeń, są przekazywane uczniom nieodpłatnie.

Oprac. Alicja Kosznik

OBCHODY DNIA PATRONA 

Stało się już tradycją, że 21 marca – w dniu, kiedy urodził się nasz Patron ks. dr Bernard Sychta, obchodzimy Imieniny Szkoły. Jednakże tym razem postanowiliśmy świętować w nieco inny sposób.

Tego dnia rano odbył się uroczysty apel, w którym wystąpili uczniowie z kl. III d oraz uczennice uczące się j. kaszubskiego w naszej szkole. W swoim wystąpieniu przypomnieli nam o ważnych faktach z życia B. Sychty oraz jego zasługach dla Kaszub i Kociewia. Jednocześnie wierszykami i piosenką przywitali wiosnę.

Następnie odbyły się różnego rodzaju konkursy. Klasy I-III SP zaproszono do udziału w Kaszubskiej Olimpiadzie Sportowej. Dla najmłodszych przygotowano różne konkurencje, które miały nawiązywać do dawnych zabaw kaszubskich oraz pracy na gospodarstwie. Było to trafianie guzikami do celu, strzelanie z procy, bieg w korkach, zbierania bulew, bieg z jajkiem na łyżce. Najwięcej radości sprawiła ostatnia konkurencja, którą było dojenie krowy. Polegała na tym, że uczniowie pociągając za palce gumowej rękawicy wyciskali wodę do kubków.

Uczniów klas IV i V poproszono o zaprezentowanie przygotowanych wcześniej tańców kaszubskich. Uczniowie klas VI i VII śpiewali piosenki kaszubskie lub mówiące o Kaszubach. Dwie z klas: kl. VII b i VII c ułożyły nawet swoje teksty piosenek.

Uczniowie kl. II i III gimnazjum mogli wykazać się znajomością życia i twórczości Patrona naszej szkoły ks. dr. Bernarda Sychty przystępując do konkursu „1 z 10”. Najlepsza okazała się ucz. z kl. III a Emilia Konk zajmując I miejsce, II miejsce zajęła ucz. z kl. III c Sara Orlikowska, zaś III miejsce zajął ucz. z kl. II d Jakub Puzdrowski.

Oprócz tego ogłoszono wyniki konkursu na plakat - projekt plastyczny prezentujący życie i osiągnięcia ks. dr. Bernarda Sychty. Prace te wcześniej przygotowały klasy gimnazjalne.

Wszystkie konkursy oceniały powołane do tego komisje, które przyznawały dodatkowe punkty za posiadanie kaszubskiego emblematu, pod warunkiem, że znaczki posiadała cała klasa. Niektóre klasy przygotowały nawet stroje kaszubskie lub ubrane były w barwy czarno-żółte. Po zsumowaniu wszystkich punktów w poszczególnych konkurencjach nagrody otrzymały następujące klasy:

1.  Kaszubska Olimpiada Sportowa: 
I miejsce –  kl. II a
II miejsce – kl. III e
III miejsce – kl. III c

2. Konkurs na piosenkę kaszubską:
 
I miejsce - kl. VII a
II miejsce - kl. VI a
III miejsce - kl. VII b

3. Konkurs na kaszubski taniec:

I miejsce - kl. IV c
II miejsce kl. IV b
III miejsce kl. IV e

4. Konkurs dla gimnazjalistów („1 z 10” + plakat + emblematy):

I miejsce - kl. III a
II miejsce - kl. III c
III miejsce - kl. II c

W nagrodę za I miejsce w Kaszubskiej Olimpiadzie Sportowej klasa II a pojedzie na wycieczkę do Muzeum Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.
 

Natomiast klasy IV – VII SP oraz klasy III i III gimnazjum nagrodzono:

za I miejsce
jednym wybranym przez klasę dniem bez pytania, kartkówki i sprawdzianu,
za II miejsce jednym wybranym przez klasę dniem bez kartkówki i sprawdzianu,
za III miejsce jednym wybranym przez klasę dniem bez kartkówki.

Podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Patrona należą się p. Dorocie Piesik, p. Annie Zazuli-Łaga, p. Alicji Wessołowskiej, p. Marioli Czajkowskiej i p. Joannie Peplińskiej. Apel przygotowała p. Alicja Hołdys, natomiast nad całością obchodów czuwały p. Karmelita Jóźwik i p. Barbara Gostomska.
Na zakończenie podsumowano konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, które odbyły się w marcu z okazji Dni Patrona. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

WYNIKI KONKURSÓW
  

Konkurs plastyczny „Moje miasto – Kościerzyna” dla uczniów klas I SP
  
I miejsce        Amelia Narloch kl. I b
II miejsce       Marta Ostrowska kl. I b
III miejsce      Amelia Kujawa kl. I a
                      Agata Kerlin kl. I c
Wyróżnienie: Zuzanna Domian kl. I c
                      Fabian Jakusz kl. I b
 Konkurs plastyczny „Ilustracje do baśni kaszubskich” dla uczniów klas II SP

 
I miejsce        Wojciech Lass kl. II a
II miejsce       Lena Kostuch kl. II a
                      Tymoteusz Żywicki kl. II a
III miejsce      Jan Dalecki kl. II a
 
Konkurs „Znamy baśnie kaszubskie” dla uczniów klas III SP
I miejsce        Konrad Mach kl. III a
                      Urszula Flisikowska kl. III a
II miejsce       Bartłomiej Kurszewski kl. III d
                      Oliwia Martwicka kl. III a
III miejsce      Piotr Szmagliński kl. III c
                      Sebastian Zabrocki kl. III b 
 
Konkurs „Ks. dr Bernard Sychta - życie i twórczość” dla uczniów klas IV-VI 
 I miejsce       Jakub Stalke kl. V d
II miejsce       Miriam Błaszczyk kl. V d
III miejsce      Julia Sadłoch kl. V d 
 
Konkurs „Szlaki turystyczne Kaszub”
I miejsce        Weronika Szymkowiak kl. VI a
II miejsce       Kalina Walczak kl. VI a
III miejsce      Konstancja Bystron kl. V c
IV miejsce      Martyna Sandelewska kl. V c

FOTOGALERIA >>>
 
IMIENINY SZKOŁY - OBCHODY DNIA PATRONA (CZĘŚĆ 1) >>>
IMIENINY SZKOŁY - OBCHODY DNIA PATRONA (CZĘŚĆ 2) >>>
Oprac. Barbara Gostomska


Dodatkowe menu
Z kalendarza
  1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
9 maja - Święto Unii Europejskiej
26
maja - Dzień Matki